Arbeidstijdenwet

Arbeidstijdenwet

 

 

Om de gezondheid van werknemers te waarborgen en hen niet te lang achter elkaar te laten werken, zijn er regels voor werktijden en rusttijden waar je als werkgever rekening mee moet houden. Deze werk- en rusttijden worden geregeld in de Arbeidstijdenwet (ATW). Uit deze wet vloeien regels en uitzonderingen die vragen kunnen oproepen als: Hoeveel uur mag een werknemer maximaal achter elkaar werken? Hoeveel recht op rust en pauze heeft de werknemer? Zijn er afwijkende regels voor bepaalde beroepsgroepen of leeftijdsgroepen? Lex geeft antwoord op voorgaande vragen in deze blogpost!

Deel dit artikel

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet bepaalt hoeveel uur een werknemer per dag of per week mag werken en hoeveel en op welk moment hij rust moet nemen. Ook wordt in deze wet bepaald wanneer een werknemer recht heeft op pauze gedurende een werkdag. Deze regels zijn er ten eerste om de gezondheid, welzijn en veiligheid van de werknemer te waarborgen, maar ook zodat een werknemer privézaken zoals zorg voor kinderen of naasten kan combineren. 

De Arbeidstijdenwet is van toepassing op het werk van alle werkenden van 18 jaar en ouder. Iedereen is volgens de Arbeidstijdenwet een werknemer die op een bepaalde wijze onder het gezag van iemand anders werkt. Regels omtrent werk- en rusttijden gelden dus ook voor stagiairs en uitzendkrachten.

Maximaal aantal uur

Op basis van de Arbeidstijdenwet is de hoofdregel dat je een werknemer niet langer dan 12 uur achter elkaar mag laten werken. Daarnaast geldt er een maximum van 60 uur per week. Maar een werknemer mag ook niet iedere week 60 uur werken. Over een periode van vier weken mag een werknemer gemiddeld 55 uur per week werken. 

In een eventuele verplichte cao kunnen andere afspraken worden gemaakt, maar de hoofdregel blijft gelden: een werknemer mag nooit meer dan 60 uur per week werken.

Recht op rust

Naast dat er een maximum is gesteld voor het aantal uur dat een werknemer aaneengesloten mag werken, heeft hij ook een wettelijk recht op rust. Een werknemer mag na een werkdag 11 uur achtereen niet werken. Jij mag als werkgever de rustperiode één keer per week verkorten tot 8 uur als dit nodig is voor het werk. Dit kan zijn als jouw bedrijf in een drukke periode verkeert. 

Na afloop van een werkweek heeft de werknemer recht op een langere rustperiode. Hij dient dan 36 uur aaneengesloten te rusten. Ook van deze wekelijkse rust mag je afwijken als daar een goede reden voor is. Je kunt dan de wekelijkse rust over 14 dagen verspreiden. De werknemer moet dan minimaal 72 uur onafgebroken rust krijgen. Dat betekent dat hij dan 11 dagen aaneengesloten mag werken.

Pauzes

Bij een werkdag van meer dan 5,5 uur heeft de werknemer recht op een pauze van minimaal 30 minuten. Bij een werkdag van 10 uur geldt een pauze van minimaal 45 minuten. Het is verplicht dat deze pauze minimaal 15 minuten aaneengesloten duurt. Beide pauzes mogen dus gesplitst worden in 2 maal 15 minuten of 3 maal 15 minuten.

Daarnaast stelt de Arbeidstijdenwet dat een pauze de dienst moet onderbreken. De werknemer mag dus niet direct aan het begin of aan het einde van de dienst zijn pauze nemen. Ook hiervoor geldt, bij een eventuele cao mag worden afgeweken van de pauze-norm.

Afwijkende werk- en rusttijden

In de Arbeidstijdenwet wordt er afgeweken van de reguliere werktijden voor jongeren tot 18 jaar en zwangere vrouwen. Hiervoor gelden speciale regels. Zo worden kinderen van 13 tot en met 17 jaar van elkaar onderscheiden. 

Als je 13 of 14 jaar bent mag je slechts lichte klusjes doen, denk aan klusjes in en rondom het huis. Als je 15 jaar bent mag je zelfstandig, licht-industrieel werk doen. Denk bijvoorbeeld dan aan een baantje in de supermarkt als vakkenvuller. Een voorbeeld van de leeftijdsgroep van jongeren van 16 en 17 jaar is dat zij maximaal 45 uur per week mogen werken. De tijd dat zij op school zitten, wordt hierbij opgeteld. 

Voor zwangere of pas bevallen vrouwen zijn er speciale regels, dat zij bijvoorbeeld extra pauze mogen nemen, niet overwerken en geen nachtdiensten draaien.

Daarnaast wijken bepaalde beroepen in specifieke branches af van de algemene regels in de Arbeidstijdenwet. Deze afwijkende en aanvullende regels zijn opgenomen in het Arbeidstijdenbesluit. Voorbeelden hiervan zijn werknemers in de horeca. Zij mogen vaker ‘s nachts werken. Daarnaast gelden er soepelere regels voor brood- en banketbakkerijen zodat jongeren (in opleiding) nachtdiensten mogen draaien.

Voor sommige werknemers of beroepsgroepen is de Arbeidstijdenwet niet, of slechts gedeeltelijk van toepassing. Denk hierbij aan medisch specialisten of beroepssporters.

Controle werktijd

Zoals gezegd, worden werknemers beschermd tegen te lange werkdagen. Jij bent als werkgever daarom verantwoordelijk voor een zorgvuldige registratie van werk- en rusttijden van jouw personeel. Als je als werkgever de arbeids-en rusttijden niet registreert van je werknemers, kan je een boete krijgen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), ook wel de arbeidsinspectie genoemd.

Het boetenormbedrag bedraagt €10.000. Het boetenormbedrag wordt gecorrigeerd op basis van het aantal werknemers dat in dienst is bij de werkgever. Bij een klein bedrijf met minder dan 10 werknemers is dit 0,5 keer het boetenormbedrag. Bij een middenbedrijf met 10 of meer maar minder dan 50 werknemers is dit 0,75 keer het boetenormbedrag. Bij een groot bedrijf met 100 of meer werknemers is dit 1,5 keer het boetenormbedrag. Voor een werkgever met 50 of meer maar minder dan 100 werknemers is het boetenormbedrag echter het uitgangspunt.

Als werkgever heb je te maken met verschillende regels in het kader van het arbeidsrecht, maar ook met regels uit andere wetten zoals de Arbeidstijdenwet. Wil jij vooraf jouw personeelszaken goed geregeld hebben en risico’s zoveel mogelijk uitsluiten? Lex kan jou ontzorgen door verschillende overeenkomsten op te stellen. Neem hiervoor een kijkje in het personeelspakketKijk wat Lex voor je kan betekenen met zijn contractbeheer van A t/m Z in de cloud.

 

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

verbetertraject
Blogs

Het verbetertraject, een echte game changer?

Als ondernemer ben je continu op zoek naar manieren om je bedrijf te innoveren, er is immers altijd ruimte voor verbetering. Maar alleen een probleem

ondernemingsvormen
Blogs

Ondernemingsvormen: soorten en kenmerken

In de dynamische wereld van het ondernemen zijn er verschillende vormen waarin bedrijven kunnen opereren. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is van cruciaal belang

Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet legt de regels vast voor arbeids- en rusttijden voor werknemers. Het doel van de Arbeidstijdenwet komt deels overeen met het doel van de Arbeidsomstandighedenwet. Beide zorgen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers bij hun werk.

Het is natuurlijk niet fijn om 24/7 te werken, dat kan niemand en dat kan ook niet van je verwacht worden, daarom is er de arbeidstijdenwet. In deze wet staan afspraken over de arbeidstijd. 

Maximaal aantal uren

In de Arbeidstijdenwet staat dat u niet iedere week maximaal 60 uren mag werken. Voor een langere periode geldt het volgende:

  • Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. 
  • Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar u mag nooit meer dan 60 uur per week werken.
  • Over een periode van 16 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

Een werkweek loopt van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur.

Recht op rust

Voor de rust na uw werktijd gelden de volgende regels:

  • Na een werkdag mag u minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken.
  • De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk.
  • Standaard is er een wekelijkse rust van 36 uur aaneengesloten in elke periode van 7 maal 24 uur.
  • De wekelijkse rust mag u ook over 14 dagen verspreiden. In dat geval moet er in elke periode van 14 maal 24 uur 72 uur rust zitten. Deze 72 uur rust hoeft u niet aaneengesloten te nemen. U kunt deze rust delen in 2 periodes van tenminste 32 uur.

Zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen kunnen niet worden verplicht om meer te werken dan:

  • maximaal 10 uur per dienst;  
  • in een periode van 4 weken maximaal gemiddeld 50 uur per week;   
  • in een periode van 16 weken maximaal gemiddeld 45 uur per week.

Jongeren onder de 18

Jongeren van 13 en 14 mogen niet werken, ze zijn verplicht naar school te gaan. Vanaf 15 jaar is licht, ongevaarlijk werk toegestaan, maar wel met een aantal voorwaarden. Zo mogen ze maximaal 2 uur op schooldagen werken en 8 uur per vakantiedag, maar niet meer dan 40 uur per vakantieweek. 

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna alle werkzaamheden doen, maar er zijn toch nog een aantal voorwaarden. Zo mogen ze gemiddeld niet meer dan 40 uur per week werken in een maand.

Wil je nou een werknemer aannemen maar weet je niet zo goed hoe je jouw arbeidsovereenkomst laat voldoen aan de eisen van de arbeidstijdenwet, laat Lex het dan voor je doen! Bestel bij ons je arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd en Onbepaalde Tijd, dan gaat Lex hiermee aan de slag!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex