Brexit? Let’s Lex-It!

Het einde van de Brexit-transitieperiode is dan toch gearriveerd en daarmee het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de verschillende Europese verdragen die tot vorig jaar nog van kracht waren. In het nieuws heb je vast al wel gehoord over de vis- en handelsverdragen, maar ook de Europese AVG komt hiermee te vervallen in het Verenigd Koninkrijk. Wat dit allemaal inhoudt (en wat jij als ondernemer hierover moet weten) heeft Lex voor jou uitgezocht!

Deel dit artikel

Wat betekent de Brexit voor de AVG?

Kort gezegd betekent de Brexit dat de Europese AVG in het Verenigd Koninkrijk niet meer geldt. In het Verenigd Koninkrijk geldt de GDPR, die qua inhoud zo goed als gelijk is aan de AVG, dus in de praktijk verandert er weinig. Het grote verschil is, omdat dit nationale wetgeving betreft in plaats van internationale verdragen, dat dit niet meer voldoet aan de eisen van de AVG. Groot-Brittannië kan immers in theorie de GDPR aanpassen op een wijze waar de EU het niet mee eens is. Om deze reden zullen er dus andere afspraken gemaakt moeten worden met betrekking tot de privacywetgeving tussen Groot-Brittannië en de EU.

Wat houdt dat voor mij in?

Al dat internationaal onderhandelen en die wetgeving wordt al snel verwarrend, dat snapt Lex maar al te goed. Jouw vraag is natuurlijk ook: Wat betekent dit nou voor mij en mijn dagelijkse operatie? Geen vrees, ook daar heeft Lex een antwoord op!

Als jij als ondernemer niet handelt met Britse klanten en niet werkt met leveranciers uit het Verenigd Koninkrijk, dan verandert er voor jou helemaal niets! Je kan dan nu in principe stoppen met lezen, maar wie weet steek je er toch nog wel wat van op (en zeg nou zelf, de blogs van Lex zijn eigenlijk altijd wel leuk om te lezen).

Als je wel handelt met Britse klanten of werkt met leveranciers uit het VK, verandert er wel het een en ander. Je kan namelijk niet meer op de AVG terugvallen na de Brexit. Om ervoor te zorgen dat de handel tussen EU-landen en het VK toch door kan blijven gaan, hebben zowel de EU als het VK een aantal oplossingen aangedragen. Voor grotere organisaties zijn er Binding Corporate Rules, voor overheidsorganen zijn er speciale juridisch bindende afspraken en voor kleinere bedrijven en ondernemers zijn er de Standard Contractual Clauses.

Wat heb ik aan een SCC?

Standard Contractual Clauses (SCC’s), zijn in feite modelcontracten waarin specifieke afspraken worden gemaakt omtrent de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens, goedgekeurd door de Europese Commissie. Een SCC biedt de aanvullende, contractuele waarborgen voor gegevensbescherming als persoonsgegevens vanuit de Economische Europese Ruimte (EER) naar een derde land worden doorgegeven.

Een SCC kun je echter niet zomaar gebruiken. Er dient een risico-assessment uitgevoerd te worden om te privacyrisico’s te beoordelen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan kunnen aanvullende maatregelen namelijk noodzakelijk zijn. De European Data Protection Board (EDPB) heeft een richtlijn opgesteld waarin is opgenomen hoe de risico’s van derde landen dienen te worden geïdentificeerd en beoordeeld.

Adequaatheidsbesluit

Tussen een aantal landen en de EU bestaat er een zogeheten adequaatsheidbesluit. Dit wordt verstrekt wanneer het land een ‘passend beschermingsniveau waarborgt’. Het VK staat momenteel (nog) niet op deze lijst, en de EU heeft al aangegeven dat zo’n besluit pas genomen kan worden als het VK de EU heeft verlaten. Dit proces is dus pas net begonnen, wat betekent dat een adequaatheidsbesluit nog wel even op zich kan laten wachten.

Wel is er in december een overeenkomst gesloten tussen het VK en de EU, waardoor in de eerste vier maanden van 2021 persoonsgegevens doorgegeven mogen worden alsof de AVG nog in plaats was. Deze periode zal automatisch verlengd worden tot 30 juni, zolang geen van de partijen bezwaar heeft. Mocht er voor 30 juni dus nog geen adequaatheidsbesluit zijn, ben je dus aangewezen op bijvoorbeeld SCC’s.

Gelukkig zijn er naast Lex ook veel andere organisaties bezig met dit onderwerp en zit ook de overheid hier bovenop. Meer informatie over het doorgeven van gegevens binnen en buiten de EU en het goed voorbereiden op de Brexit vind je hier!

Meer weten over de AVG? In samenwerking met VDT Advocaten heeft Lex een webinar opgenomen om jou helemaal up to date te maken over alles over de AVG. In 20 minuutjes ben jij van (bijna) alles op de hoogte! 👉🏻

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

Blogs

Aansprakelijkheid

Lex heeft een blog geschreven over het Consumentenrecht! Het consumentenrecht is van groot belang in de huidige tijd. Het beschermt de consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken

Blogs

Het Consumentenrecht Uitgelegd

Lex heeft een blog geschreven over het Consumentenrecht! Het consumentenrecht is van groot belang in de huidige tijd. Het beschermt de consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken