Concurrentiebeding, ja of nee?

concurrentiebeding

Als je naar een baan zoekt in een sector met een krappe arbeidsmarkt kun je dit wel eens tegenkomen. Je werkgever kan moeilijk aan werknemers komen en wil niet dat je voor de concurrent gaat werken. We hebben het natuurlijk over het concurrentiebeding. Maar wat houdt het precies in en is zo’n beding altijd wel terecht? Lex helpt je verder in deze blog.

Deel dit artikel

Wat is een concurrentiebeding?

In grote lijnen is een concurrentiebeding een afspraak die je met je werkgever maakt en vervolgens opneemt in het arbeidscontract. Deze afspraak houdt in dat je niet zomaar bij een concurrerend bedrijf mag werken of zelf een concurrerend bedrijf mag beginnen als je carrière bij het bedrijf waar je werkt eindigt. Het verschilt per contract hoe lang dit beding geldig is en hoe streng de afspraken zijn die er in staan.

Wat staat er zoal in een concurrentiebeding?

Natuurlijk staat in zo’n beding dat je geen soortgelijke werkzaamheden mag gaan verrichten bij een concurrent. Bijna altijd staat er in het beding ook hoe lang het beding geldig is na beëindiging van het arbeidscontract. Vaak is dit een half jaar tot een jaar na de beëindiging. Als het beding geen tijdsbepaling bevat is het wel geldig, maar kan het door een rechter beperkt worden.

Naast een tijdsbepaling is er ook nog een gebiedsbepaling. Het is niet verplicht om deze in het beding op te nemen, maar als jouw werkgever ervoor kiest om dat wel te doen, dan mag je niet bij een concurrent gaan werken in dezelfde straat, stad of provincie. 

Soms wordt er expliciet een straal aangegeven van een bepaald aantal kilometers waarin de werknemer niet mag gaan werken. Maar het concurrentiebeding moet duidelijke grenzen hebben. Daarnaast moet de werkgever bij alle punten een zwaarwegend belang hebben.

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?

Op het eerste gezicht lijkt een concurrentiebeding niet zoveel nodig te hebben. De minimale vereisten zijn namelijk dat de werknemer niet minderjarig mag zijn (houdt voor de zekerheid dus altijd 18 jaar of ouder aan), en dat het beding schriftelijk ondertekend moet zijn. Een mondeling overeengekomen arbeidsovereenkomst kan dus geen concurrentiebeding bevatten.

In principe mag een concurrentiebeding alleen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opgenomen worden. Slechts bij hoge uitzondering, wanneer er bijvoorbeeld een zwaarwegend belang is voor de werkgever, mag hij ook in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd komen. Ook wordt er vaak een boetebeding opgenomen in het contract, dit is een boete die je moet betalen wanneer je je niet aan het concurrentiebeding hebt gehouden.

Zwaarwegend belang

Een zwaarwegend beding is een bepaling in een contract die een grote impact kan hebben op een van de partijen en die niet vooraf duidelijk is besproken of onderhandeld. Het gaat hierbij om een clausule die zo belangrijk is dat deze de balans tussen de rechten en plichten van de partijen significant beïnvloedt.

Deze bedingen kunnen verschillende vormen aannemen, maar vaak hebben ze betrekking op de beperking van aansprakelijkheid of het beperken van de mogelijkheden om het contract te beëindigen. Een voorbeeld van een zwaarwegend belang kan zijn dat een huurovereenkomst niet kan worden beëindigd door de huurder zonder de instemming van de verhuurder, zelfs als de huurder niet langer in staat is om de huur te betalen.

Een zwaarwegend beding is niet altijd rechtsgeldig. In veel gevallen kan een dergelijk beding worden vernietigd als het onredelijk bezwarend is voor de partij die erdoor wordt getroffen. Dit wordt ook wel de ‘zwarte lijst’ genoemd, waarop een aantal bedingen staan die in principe altijd onredelijk bezwarend worden geacht en daarom nietig zijn.

Het is belangrijk om bij het opstellen of ondertekenen van een contract goed op te letten of er sprake is van zwaarwegende bedingen en wat de gevolgen daarvan zijn. Het is altijd aan te raden om juridisch advies in te winnen als u twijfelt over de rechtsgeldigheid van een dergelijke clausule.

Verandering van de situatie

Als de situatie rondom je dienstverband verandert dan kan het zo zijn dat het concurrentiebeding komt te vervallen, doordat je bijvoorbeeld een promotie krijgt en zo een andere functie binnen het bedrijf aanneemt. Als je contract hierdoor verandert, dan komt het beding te vervallen en zal het concurrentiebeding opnieuw moeten worden opgenomen in het nieuwe contract. 

Ook wanneer het bedrijf van eigenaar verandert kan het beding compleet komen te vervallen. Het kan ook voorkomen dat achteraf blijkt dat het concurrentiebeding niet noodzakelijk is, of dat de werknemer onredelijk wordt benadeeld in vergelijking met de werkgever. Ook dan komt het concurrentiebeding te vervallen.

Concurrentiebeding te streng

Als het opgenomen beding in je arbeidsovereenkomst te streng is waardoor je als gevolg geen baan kunt vinden, dan kan je altijd praten met je werkgever of hij het wil wijzigen of schrappen. Mocht je er samen niet uitkomen dan kan je met een mediator spreken. 

Een mediator is een onpartijdige bemiddelaar die meehelpt met het zoeken naar een oplossing. Mocht dit allemaal niet baten, dan kan je naar de kantonrechter om het beding aan te laten passen of ongedaan te maken. De rechter houdt hierbij rekening met de belangen van beide partijen. De rechter kan het concurrentiebeding aanpassen of ongedaan maken.

Concurrentiebeding bij ontslag

Wat vaak niet verwacht wordt is dat het concurrentiebeding nog steeds geldig is bij ontslag. Je zou misschien kunnen denken dat het concurrentiebeding vervalt wanneer je ontslagen wordt, maar dit is dus niet het geval! Het is nog steeds geldig omdat je er wel gewerkt hebt en bijvoorbeeld beschikt over informatie die de concurrent ook wel zou willen weten.

Bij het ontslag kan jij als werknemer wel aan tafel gaan zitten met je (oude) werkgever of een mediator om je concurrentiebeding aan te passen of te schrappen, dat recht verlies je niet als je ontslagen wordt.

Sta jij op het punt om een nieuwe werknemer aan te nemen, maar ben je nog op zoek naar een goede arbeidsovereenkomst, neem dan een kijkje bij Lex! Voor vragen over het concurrentiebeding kun je natuurlijk ook altijd bij Lex terecht. 

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

verbetertraject
Blogs

Het verbetertraject, een echte game changer?

Als ondernemer ben je continu op zoek naar manieren om je bedrijf te innoveren, er is immers altijd ruimte voor verbetering. Maar alleen een probleem

ondernemingsvormen
Blogs

Ondernemingsvormen: soorten en kenmerken

In de dynamische wereld van het ondernemen zijn er verschillende vormen waarin bedrijven kunnen opereren. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is van cruciaal belang