De CE-Markering

ce-markering

Er zijn verschillende soorten keurmerken en markeringen binnen de EU die aangeven dat bepaalde producten voldoen aan de opgestelde regels. Zo ook de CE-markering. De CE-markering is zeer relevant voor producten die een fabrikant of importeur binnen de EU op de markt brengt. Lex vertelt hierover verder in zijn nieuwe blog.

Deel dit artikel

Conformité Européenne

De CE markering geeft aan dat een product “Conformité Européenne” is. Conformité Européenne betekent niets meer dan het in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving. Die wetgeving heeft als doel consumenten te beschermen tegen onveilige producten op de markt. Met de CE markering geef je dus aan dat het product voldoet aan de Europese richtlijnen en dus veilig in gebruik is. Het proces van CE-markering vereist namelijk dat fabrikanten voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen die van toepassing zijn op hun producten. In de meeste gevallen moet voor het betreffende product ook een conformiteitsverklaring worden opgesteld, waarin staat dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen.

Productgroepen

Er zijn verschillende productgroepen waarvoor CE-markering is vereist behoren machines, liften, gastoestellen, meet- en weegapparatuur, drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, bouwproducten, elektr(on)ische apparatuur, kabelbaaninstallaties, pleziervaartuigen, explosieven voor civiel gebruik, pyrotechnische artikelen en speelgoed. Voor uitrusting van zeeschepen vervoerbare drukapparatuur gelden afwijkende conformiteitsmarkeringen.

Het is belangrijk op te merken dat er voor uitrusting van zeeschepen vervoerbare drukapparatuur afwijkende conformiteitsmarkeringen gelden. Dit betekent dat er aparte regels gelden voor deze producten en dat er specifieke keuringen en testen moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de relevante regelgeving. Het is daarom belangrijk om bij de aanschaf van deze producten specifiek te letten op de geldende regelgeving en conformiteitsmarkeringen.

Doel van CE-markering

De CE-markering heeft 2 doelen:

  • bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER;
  • harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid en -gezondheid.

Producten met CE-markering mogen vrij worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. 

Verantwoordelijkheden ondernemers

Met CE-markering verklaart de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn product voldoet aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn(en). Hiertoe moet een fabrikant een conformiteitsbeoordeling uitvoeren, een technisch dossier samenstellen, een EG- of EU-conformiteitsverklaring opstellen, zo nodig gebruiksaanwijzingen meeleveren en de CE-markering aanbrengen op zijn product.

Bij import van een product van buiten de EER moet de importeur nagaan of de fabrikant alle noodzakelijke stappen voor CE-markering heeft genomen. En of de fabrikant op verzoek van een markttoezichthouder de vereiste technische documentatie kan leveren. Behalve de naam en adres van de fabrikant moeten ook die van de importeur op het product vermeld worden.

Verhandelt een importeur of distributeur een product onder eigen naam of handelsmerk? Dan neemt hij daarbij feitelijk de verantwoordelijkheden van de fabrikant over. De importeur of distributeur moet dan voldoende informatie over het ontwerp en de fabricage van het product hebben.

Nu je meer weet over de CE-markering en andere belangrijke keurmerken en markeringen binnen de EU, is het cruciaal om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf voldoet aan deze regels en markeringen. Het kan een complex en tijdrovend proces zijn om alles bij te houden en te zorgen dat jouw producten aan de vereisten voldoen. Gelukkig kan Lex je helpen met zijn uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van contractbeheer van A t/m Z in de cloud. Door samen te werken met Lex, kun je er zeker van zijn dat jouw bedrijf voldoet aan alle noodzakelijke regels en voorschriften, zodat jouw producten veilig en legaal zijn.

 

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

verbetertraject
Blogs

Het verbetertraject, een echte game changer?

Als ondernemer ben je continu op zoek naar manieren om je bedrijf te innoveren, er is immers altijd ruimte voor verbetering. Maar alleen een probleem

ondernemingsvormen
Blogs

Ondernemingsvormen: soorten en kenmerken

In de dynamische wereld van het ondernemen zijn er verschillende vormen waarin bedrijven kunnen opereren. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is van cruciaal belang