De Collectieve Arbeidsovereenkomst

Share This Post

De Collectieve Arbeidsovereenkomst

Als werkgever ga je met je werknemer een individuele arbeidsovereenkomst aan. Daarin staan afspraken die tussen jou en de werknemer gelden. Vaak wordt er verwezen naar de geldende cao. Wat houdt een cao in? Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken die een vakbond met een werkgever heeft gemaakt over arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Wat dit precies betekent, dat legt Lex je door middel van deze blog uit.

Deel dit artikel

De CAO in het kort

Het is best simpel: cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een schriftelijke overeenkomst tussen werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en werkgevers. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Een cao is een aanvulling op je individuele arbeidsovereenkomst en bepaalt vaak voor het grootste deel de arbeidsvoorwaarden. Een cao wordt voor de duur van 5 jaar aangegaan en kan vervolgens verlengd worden.

In de cao staan kunnen afspraken zijn opgenomen over onder andere:

 • werktijden;
 • arbeidsduur;
 • bijzonder verlof;
 • beloning (loonschalen);
 • toeslagen;
 • vergoedingen;
 • vakantiedagen;
 • regels bij overwerk;
 • pensioenregelingen;
 • doorbetaling van loon bij ziekte;
 • regelingen bij ziekte en ongevallen;
 • veiligheid van de medewerkers;
 • scholing.

Als er afspraken zijn gemaakt in de cao die afwijken van de individuele arbeidsovereenkomst, dan prevaleren de betreffende bepalingen in de cao. Vaak gaat de cao ook voor op de wet, tenzij de wet dit verbiedt zoals bij loon en vakantie. 

Vakcentrale

De meeste vakbonden zijn aangesloten bij een vakcentrale. Dit zijn overkoepelende organisaties die bond-overstijgende zaken behartigen namens de leden. Zo heeft de vakcentrale overleg met de regering en de centrale werkgeversorganisaties. Verder proberen vakcentrales wetgeving en beleid te beïnvloeden en nemen ze deel in adviesorganen. Daarnaast organiseren de vakcentrales de centrale stakingskassen.

Vakbonden

Een vakbond is organisatie die individuele en gezamenlijke belangen behartigt van werknemers, werkgevers en andere leden die aangesloten zijn bij de bond.

De belangrijkste taak van vakbonden is het maken van afspraken over werk en inkomen. Die afspraken worden vastgelegd in een cao. Een andere belangrijke taak is zorgen voor eerlijke wetten die met werken en inkomen te maken hebben.

Bedrijfstak-cao 

Een bedrijfstak-cao wordt tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties afgesloten. Dit is dan ook een collectieve afspraak die binnen een sector geldt. De afspraken in de cao gelden binnen één sector, maar alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten.

Ondernemings-cao

De afspraken die in een ondernemings-cao zijn vastgelegd gelden enkel binnen het bedrijf. Deze cao wordt afgesloten tussen een werkgever en één of meer werknemersorganisaties.

Lastig, al die afspraken en regelingen. Misschien denk je als werkgever, zo’n cao is dan wel genoeg toch? Maar nee, ook wanneer je werknemers onder een cao vallen, is het opstellen van een arbeidsovereenkomst nog altijd nodig. Heb je daar hulp bij nodig? Kijk dan eens bij de producten van Lex 👉🏻

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

Blogs

Overeenkomsten

Overeenkomsten aangaan is een belangrijk juridisch begrip dat veel voorkomt in de dagelijkse praktijk. Of het nu gaat om een arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst of een koopovereenkomst,

Algemene Voorwaarden

De Juiste Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden, een onmisbaar onderdeel van elke bedrijf. Tegenwoordig kom je, soms zelfs meerdere keren per dag, algemene voorwaarden tegen die je moet accepteren. Deze

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Blogs

Overeenkomsten

Overeenkomsten aangaan is een belangrijk juridisch begrip dat veel voorkomt in de dagelijkse praktijk. Of het nu gaat om een arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst of een koopovereenkomst,

Algemene Voorwaarden

De Juiste Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden, een onmisbaar onderdeel van elke bedrijf. Tegenwoordig kom je, soms zelfs meerdere keren per dag, algemene voorwaarden tegen die je moet accepteren. Deze

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch