De Nieuwe Wetten Van 2022

Het is al bijna zo ver, 2022. Wat is het jaar weer snel gegaan! Helaas betekent een nieuw jaar vaak ook nieuwe wetgeving. Zo ook deze keer. Vorige week gaven we al aan dat er op het gebied van webshops een en ander gaat veranderen in het nieuwe jaar. Vandaag legt Lex een aantal andere belangrijke veranderingen in de wetgeving uit.

Lex heeft de belangrijkste even voor je op een rijtje gezet:

Deel dit artikel

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Ga je beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder? Dan ben je per 1 januari 2022 verplicht om je te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat was eerst niet zo, je kon gelijk beginnen zonder dat je je eerst moest melden. Pas daarna kan je starten met het verlenen van zorg. Je wordt gevraagd informatie te geven over bijvoorbeeld de verwachte startdatum, vormen van zorg en of er een klachtenregeling is.

Cadeaubon minimaal 2 jaar geldig

Verkoop je cadeaubonnen? De wettelijke minimale geldigheidsduur gaat van 1 naar 2 jaar. Consumenten krijgen zo langer de tijd om hun cadeaubon te gebruiken. De geldigheidsduur van 2 jaar is voor alle cadeaubonnen, de regel geldt dus ook voor zowel online als hard copy cadeaukaarten. Afscherming woonadressen Handelsregister

Per 1 januari 2022 schermt KVK het woonadres van ondernemers en bestuurders af in het Handelsregister. De afgeschermde woonadressen zijn dan alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. De adressen die vermeld staan als vestigingsadres kunnen nog wel opgevraagd worden. Dit is ook het geval als het vestigingsadres gelijk is aan het woonadres.

Meer winst valt onder het lage vpb-tarief

Heb je een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv)? De overheid wil bedrijven met lagere winsten minder belasten. Per 1 januari 2022 wordt de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb) aangepast. Daardoor valt een groter deel van je winst onder het lage vpb-tarief. Je betaalt 15% vennootschapsbelasting over de eerste 395.000 euro winst. Dat was eerst 245.000 euro. Alles boven 395.000 euro blijft met 25% belast.

Daling zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met 360 euro van €6.670 naar €6.310. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger en je betaalt dus meer inkomstenbelasting.

Belastingvrijstelling TVL en TOGS

Tijdens de corona crisis heb je wellicht gebruik gemaakt van de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)’ of de ‘Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS)’. Per 1 januari 2022 worden deze reeds ontvangen subsidies vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog

Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zijn vaak duurder dan het minder milieuvriendelijke alternatief. Het kabinet stimuleert bedrijven om te investeren in miliuevriendelijkere bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hiermee mogen bedrijven een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Zij hoeven dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting te betalen. Het kabinet verhoogt vanaf 1 januari 2022 de percentages, zodat bedrijven een hogere korting kunnen krijgen. Milieuvriendelijke investeringen worden daarmee nog aantrekkelijker.

De MIA kent nu drie percentages: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze steunpercentages hoger: 27%, 36% en 45%. Op de Milieulijst van de RVO staat aangegeven welk percentage geldt voor ieder bedrijfsmiddel.

Geen gedwongen openstelling van winkels

Heb je een winkel en staan er afspraken in het (huur)contract over openingstijden? Nu is het nog zo dat je je moet houden aan de afspraken die in jouw (huur)contract staan, maar vanaf 2022 hoef je je hier niet aan te houden als je daarvoor niet zelf vooraf duidelijk akkoord hebt gegeven. Als je contractueel akkoord gaat met een bepaalde openstelling dan moet je je hier wel aan houden. Denk bijvoorbeeld aan een koopavond.

Loonsverhoging

Op 1 januari 2022 gaat het minimumloon omhoog. Het wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband, van gemiddeld 36 uur, wordt per 1 januari 2022:

  • € 1.725,00 per maand
  • € 398,10 per week
  • € 79,62 per dag

Het minimumjeugdloon en minimumloon voor BBL-leerlingen stijgt ook mee én veel cao-lonen gaan ook omhoog! Kijk voor de exacte bedragen op de site van de rijksoverheid.

Onbelaste vergoeding voor thuiswerkers

Vanaf 1 januari 2022 mag je werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal 2 euro per dag. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze 2 euro belastingvrij geven. Hier hoef je geen loonheffing voor te betalen! Deze vergoeding is bedoeld om de extra kosten die de werknemers maken door het thuiswerken, te compenseren. Denk hierbij aan gas water en licht.

Rookruimtes verboden

Vanaf 1 januari 2022 mogen er geen rookruimtes meer zijn in bedrijfsgebouwen. Alle gebouwen waar mensen werken moeten helemaal rookvrij zijn.

STAP-budget 2022

Werknemers en werkgevers kunnen vanaf maart 2022 profiteren van het STAP-budget: een nieuwe subsidie voor scholing. Het STAP budget vervangt de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting. Het STAP-budget is maximaal 1.000 euro per persoon. Het budget kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Eenvoudiger betalen in aandelen

Vanaf 2022 kun je werknemers makkelijker betalen in aandelenopties in plaats van een regulier salaris. Daarmee kun je bijvoorbeeld talentvolle medewerkers aantrekken als je nog niet genoeg geld hebt om een passend salaris te betalen.

Over de aandelenopties moet je wel loonbelasting betalen, maar vanaf 1 januari 2022 kun je kiezen wanneer je dat doet: zodra de optierechten worden omgezet in aandelen, of zodra de aandelen ook echt verhandeld kunnen worden. Daardoor heb je meer ruimte om deze vorm van loon in te zetten.

Betaald ouderschapsverlof 2022

Vanaf 2 augustus 2022 is er een uitkering voor werknemers op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof. Ouders kunnen dan (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind. Nu is ouderschapsverlof in principe nog onbetaald.

 
 
 
 

Zo, dat was het weer voor deze blog. Lex heeft geprobeerd zo kort en duidelijk mogelijk uit te leggen wat er op het gebied van regelgeving onder andere gaat veranderen vanaf het nieuwe jaar. Heb je toch nog wat onzekerheden of weet je niet zo goed wat op jou van toepassing is?

Samen even vrijblijvend kijken welke dingen voor jou echt belangrijk zijn en hoe deze regels voor jou veranderen? Even een kwartiertje sparren met Lex kan je meteen inplannen! 👇🏼

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

verbetertraject
Blogs

Het verbetertraject, een echte game changer?

Als ondernemer ben je continu op zoek naar manieren om je bedrijf te innoveren, er is immers altijd ruimte voor verbetering. Maar alleen een probleem

ondernemingsvormen
Blogs

Ondernemingsvormen: soorten en kenmerken

In de dynamische wereld van het ondernemen zijn er verschillende vormen waarin bedrijven kunnen opereren. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is van cruciaal belang