Flex Met Lex

De FNV heeft een zaak aangespannen tegen Temper. Hierin staat ter discussie wat voor arbeidsrelatie er bestaat tussen Temper en zijn werkers. Is er sprake van een uitzendovereenkomst tussen Temper en zijn werkers, is er sprake van een arbeidsovereenkomst tussen de inleners en de werkers of zijn de werkers freelancers en is er geen sprake van een verdere arbeidsrelatie?

FNV is van mening dat de werkers bij Temper werken op basis van een uitzendovereenkomst, of dat er op zijn minst een arbeidsovereenkomst bestaat tussen de inleners en de werkers. Temper is echter van mening dat zijn werkers uitsluitend freelancers zijn, of zoals zij ze noemen ‘FreeFlexers’. Maar waarom maakt dit nou uit?

Wanneer inderdaad blijkt dat er sprake is van een uitzendovereenkomst, of een arbeidsovereenkomst, is Temper in strijdt met artikel 8 van de Waadi. Dit artikel ziet toe op de gelijke behandeling van werknemers in een gelijke functie. Volgens FNV heeft Temper hier niet aan voldaan, zij betalen namelijk niet iedere werker in een gelijke functie hetzelfde bedrag. De FNV denkt een gewonnen zaak te hebben na een oordeel dat is uitgebracht door de arbeidsinspecteur, waarin hij Temper ‘werkgever noemt’.

Bij Deliveroo is er een soort gelijke discussie ontstaan. In 2018 besloot Deliveroo alle arbeidsovereenkomst van bezorgers niet te verleningen. In plaats van een arbeidsovereenkomst moesten alle bezorgers als ZZP’ers via een partnerovereenkomst gaan werken, in ruil hiervoor kregen zij meer vrijheden in de invulling van hun werkzaamheden. FNV was van mening dat er nog steeds sprake was een arbeidsovereenkomst en kwam tegen deze actie van Deliveroo in verzet. De kantonrechter heeft hier in 2019 een uitspraak over gedaan en was van mening dat de nieuwe overeenkomst de verhouding tussen Deliveroo en zijn bezorgers niet wezenlijk heeft veranderd. Om deze reden beslist hij dat er nog altijd een arbeidsovereenkomst bestaat tussen beide en dat Deliveroo verplicht is de CAO met terugwerkende kracht na te leven. Deliveroo is hiertegen in hoger beroep gegaan en 16 februari 2021 heeft het gerechtshof Amsterdam, het al eerder genomen besluit, bevestigd. De bezorgers van Deliveroo zijn dus werkzaam op basis van een arbeidsrelatie.

Het is dus wel degelijk van belang wat voor arbeidsrelatie er bestaat tussen werknemer en werkgever. En hoe zit dit nou als Flexwerker, wanneer heb je wel en wanneer heb je geen arbeidsovereenkomst? We leggen het even uit! 👇🏼

Deel dit artikel

Wat is Flexwerk precies?

Met de term ‘Flexwerker’ wordt over het algemeen bedoeld, werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Of er sprake is van een flexibele arbeidsrelatie wordt bepaald door baan- en inkomenszekerheid. Als flexwerker ontleen je minder baanzekerheid aan je arbeidscontract dan als vaste werknemer en daarmee heb je dus ook minder inkomenszekerheid.

Omdat flexwerkers gedefinieerd worden als werknemers zonder vast arbeidscontract of vaste werkplek zijn er veel soorten flexwerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitzendkrachten, seizoenarbeiders, gedetacheerden en mensen met een nul uren-contract. Een ZZP’er daarentegen is geen Flexwerker. Het verschil zit in het feit dat een ZZP’er zelfstandige is en een flexwerker wel degelijk werkt onder een contract, een flexibel contract.

Als flexwerker ben je beschermt door de ‘Flexwet’ dit is de Wet Flexibiliteit en Zekerheid.

Flexwerk en ZZP

De reden dat een ZZP’er soms wel gezien wordt als flex-werker komt door de geringere baan- en inkomenszekerheid, hoewel er bij zelfstandigen eerder over werkzekerheid gesproken wordt dan over baanzekerheid. Door de afhankelijkheid van opdrachten kampen ZZP’ers een grotere onzekerheid omtrent werk en inkomen.

Daarnaast zitten er natuurlijk ook pluspunten aan het flexwerken. Je hebt veel meer vrijheid, zowel bij het kiezen van welke opdrachten je aanneemt als de invulling van je tijd. Omdat je niet gebonden bent aan één werkgever kun je ook meerdere opdrachten aannemen en zo meer winst maken.

In het rapport van de Commissie Borstlap, wordt kritisch gekeken naar hoe de voor- en nadelen van flexwerken verdeeld zijn tussen (flex-)werkgevers en (flex-)werknemers. Zo pleit de Commissie voor een gelijkwaardige behandeling van werknemers en ZZP’ers, en leggen zij de nadruk op ontwikkeling en inzetbaarheid.

Flexwerkers inhuren

Ook als je zelf flexwerkers in wilt huren kun je bij Lex terecht voor de nodige arbeidsovereenkomsten. Of je nou een ZZP’er met specifieke expertise in wil huren of een aantal oproepkrachten om piekperiodes op te vangen, flexwerkers vormen een handige uitkomst. Een nadeel aan het inhuren van flexwerkers is wel dat er weinig tot geen binding met het bedrijf of de organisatie ontstaat.

Gemotiveerd om zelf flexwerkers aan te nemen? Lex biedt verschillende arbeidsovereenkomsten aan die voor jou interessant kunnen zijn!

Fictief dienstverband

De kenmerken van een echt dienstverband zijn arbeid, loon en gezag, gedurende een specifieke periode. Er moet dus gedurende een specifieke periode, arbeid verricht worden door de werknemer tegen betaling van loon. En er moet sprake zijn van een gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever. Maar wat nou als jij maar aan een aantal van deze voorwaarden voldoet? Heb je dan helemaal geen dienstverband?

Nee, in zo’n geval spreken we van een fictief dienstverband.

Door het sluiten van een gedegen Overeenkomst van Opdracht sluit je expliciet een ficitef dienstverband door overeen te komen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in 7:610 BW. Doe je dit niet, dan kan er uiteindelijk geconcludeerd worden door een rechter of de belastingdienst dat er sprake is van een dienstverband met alle gevolgen van dien.

 

Meteen even meegenomen worden in wat die Overeenkomst van Opdracht nou inhoudt en wat er dus zo risicovol is aan het fictieve dienstverband? Daar heeft Lex een duidelijk filmpje over gemaakt!

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

verbetertraject
Blogs

Het verbetertraject, een echte game changer?

Als ondernemer ben je continu op zoek naar manieren om je bedrijf te innoveren, er is immers altijd ruimte voor verbetering. Maar alleen een probleem

ondernemingsvormen
Blogs

Ondernemingsvormen: soorten en kenmerken

In de dynamische wereld van het ondernemen zijn er verschillende vormen waarin bedrijven kunnen opereren. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is van cruciaal belang