Mondelinge Overeenkomsten

Belofte Maakt Schuld

Je loopt over de boerenmarkt en ziet twee mannen elkaar op aparte wijze de hand schudden; het doet je denken aan de handjeklap-spelletjes die je op de basisschool speelde. Thuis zoek je het op en al gauw kom je erachter dat dit een aparte manier van onderhandelen is. ‘Onderhandelen bij handslag’ ook wel genoemd, slaan beide partijen elkaar tegen de hand om tot een prijs overeen te komen. Wanneer de verkoper het eens is met het geboden bedrag, schudt hij de koper de hand. Als ondernemer roept deze vorm van onderhandelen wel vragen bij je op; er is immers geen schriftelijke overeenkomst gesloten. Gelukkig weet Lex precies hoe zo’n mondelinge overeenkomst in elkaar zit!

Deel dit artikel

Eens Gezegd, Blijft Gezegd

Een overeenkomst hoeft niet altijd schriftelijk te zijn. Een mondelinge overeenkomst is namelijk net zo rechtsgeldig als een schriftelijke. Veel mensen staan er niet bij stil dat, wanneer ze instemmen met een aanbod, ze een mondelinge overeenkomst aan gaan, die net zo rechtsgeldig is als een schriftelijke.

Een rechtsgeldige overeenkomst komt, juridisch gezien, tot stand door een aanbod en de aanvaarding van dat aanbod. Dit geldt voor zowel mondelinge als schriftelijke overeenkomsten. Het rechtsgeldig zijn van een mondelinge overeenkomst houdt in dat deze overeenkomst ook af te dwingen is. Oftewel, als de andere partij van gedachte verandert, kun jij (eventueel via de rechter) de overeenkomst alsnog afdingen. Andersom geldt dit natuurlijk ook.

Overigens geldt wel de regel dat, bij een mondelinge overeenkomst, het aanbod direct geaccepteerd moet worden. Als de ontvanger van het aanbod pas na een dag besluit het aanbod te aanvaarden, dan is dat te laat. Ook wanneer het aanbod eerst afgewezen wordt en de ontvangende partij later op die keuze terugkomt, is het aanbod ook al verlopen. Natuurlijk kan de aanbieder in beide gevallen simpelweg het aanbod opnieuw maken, mocht hij of zij nog steeds een overeenkomst willen sluiten; hier is de aanbieder echter niet toe verplicht.

Handjeklap met Haken en Ogen

Zoals gewoonlijk zitten er in de praktijk wel enkele haken en ogen aan deze vorm van overeenkomsten sluiten. Een bekende is de verkoop van een woonhuis. De wet schrijft namelijk voor dat een mondelinge overeenkomst niet afdoende (en dus niet rechtsgeldig) is voor de verkoop van een huis wanneer de koper geen bedrijf is. De koop zal dus schriftelijk overeengekomen moeten worden.

Daarbij kan niet zomaar alles via een mondelinge afspraak afgedwongen worden. Wanneer je bijvoorbeeld belooft om samen met iemand te gaan lunchen en vervolgens niet komt opdagen, kan dit niet voor de rechter gebracht worden. Dit soort afspraken zijn namelijk niet op een rechtsgevolg (een verandering in de rechtstoestand) gericht. Om die reden is er dus geen afdwingbare mondelinge overeenkomst tot stand gekomen.

Ten slotte is er natuurlijk ook nog de belangrijkste eis; de bewijslast. Een mondelinge overeenkomst is snel gemaakt, maar tenzij je het gesprek opneemt is het vaak lastig om zo’n overeenkomst aan te tonen. Om deze reden is het dus eigenlijk altijd wel aan te raden om gebruik te maken van duidelijke schriftelijke overeenkomsten, zoals de overeenkomst van Lex.

Aan de slag met jouw Algemene Voorwaarden? Iets wat stiekem toch al iets te lang is blijven liggen? Vanaf €89 heb jij al op maat afgemaakte voorwaarden voor jouw onderneming! Waar wacht je op? 👉🏻

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

Blogs

Aansprakelijkheid

Lex heeft een blog geschreven over het Consumentenrecht! Het consumentenrecht is van groot belang in de huidige tijd. Het beschermt de consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken

Blogs

Het Consumentenrecht Uitgelegd

Lex heeft een blog geschreven over het Consumentenrecht! Het consumentenrecht is van groot belang in de huidige tijd. Het beschermt de consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken