Ontslag Op Staande Voet

Er zijn verschillende manieren om ontslag te geven of te nemen. In een aantal verschillende blogs vertelt Lex per soort de ins en outs. In deze blog hebben we het over ontslag op staande voet. Ontslag op staande voet komt vaker voor dan je zou denken, maar hoe zit dat nou precies?

Deel dit artikel

Wanneer mag ontslag op staande voet?

Een werkgever heeft verschillende opties om ontslag te geven aan de werknemer (ook met een vast contract). Meestal door middel van opzegging en ontbinding of met wederzijds goedvinden. Soms zijn deze mogelijkheden geen opties en is er sprake van een zeer dringende reden. Een reden voor ontslag op staande voet. 

Bij ontslag op staande voet zijn de regels en procedures anders dan bij bijvoorbeeld de ontslagaanvraag bij het UWV. Er zijn natuurlijk wel een aantal eisen waar ontslag op staande voet aan moet voldoen, heel belangrijk is bijvoorbeeld dat het ontslag en de reden daarvoor per direct moet worden medegedeeld aan de werknemer. Gebeurt dit niet, dan is dat voor de werkgever een groot probleem en heeft de werknemer een goede reden om het ontslag aan te vechten, zoals verderop in deze blog wordt vertelt.

Wat is een dringende reden?

De wet vertelt ons wat een dringende reden voor ontslag op staande voet kan zijn. Het gaat om redenen die ontslag op staande voet ‘kunnen’ inhouden. Dit betekent dat deze redenen niet altijd meteen inhouden dat het ontslag rechtsgeldig is, maar meestal is dit wel het geval. 

Het gaat om het misleiden van de werkgever tijdens het sluiten van de arbeidsovereenkomst, het ernstig ongeschikt zijn voor het werk, het onder invloed zijn van alcohol of drugs, het plegen van misdrijven zoals diefstal, bedrog of verduistering, het beledigen of bedreigen van de werkgever of zijn familie, het proberen te verleiden van medewerkers of de werkgever, het ernstig gevaar veroorzaken voor goederen of personen, het weigeren te voldoen aan redelijke bevelen, het grovelijk veronachtzamen van de plichten van de overeenkomst en het door opzet of roekeloosheid ongeschikt worden voor arbeid. Het is dus een hele lijst aan redenen die in principe een ontslag op staande voet kunnen rechtvaardigen…  

Als de juiste reden voor de werkgever er niet tussen staat bestaat er nog een vangnet. Er kan namelijk ook een beroep worden gedaan op de ‘daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevraagd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.’’ 

De lijst en het vangnet lijken in het nadeel van de werknemer maar dat valt wel mee. Om ontslag op staande voet te kunnen geven moet de werkgever echt een zwaarwegende reden hebben. Sinds kort kan de werkgever ook redenen combineren, dit maakt het makkelijker voor de werkgever om bijvoorbeeld een werknemer te ontslaan die er vaak de kantjes vanaf loopt. Eerst kon dit niet en daardoor was er een kans dat werknemers soms met ernstige verwijten weg konden komen, omdat ze los van elkaar niet genoeg waren voor ontslag op staande voet, dat is natuurlijk niet de bedoeling!

Een voorbeeld van ontslag op staande voet

Een werknemer die op zijn laatste dag voor zijn pensioen na een lange carrière bij de HEMA twee blikken motorolie van zijn werkgever meeneemt mag geen ontslag op staande voet krijgen. Omdat de werknemer al jaren in dienst is en het iets kleins is wat hij heeft meegenomen heeft de HEMA niet genoeg reden om zijn ontslag te rechtvaardigen. Dit betekent niet dat hij de blikken motorolie zomaar mee mag nemen, normaal ontslag is namelijk nog wel mogelijk. Het duurt langer maar het effect is hetzelfde. 

Ontslag op staande voet aanvechten

Het verschilt per zaak of het ontslag op staande voet zin heeft om aan te vechten. Bij bijna elke zaak geldt dat er moet worden bewezen dat er geen dringende reden was om ontslag op staande voet te geven of dat het ontslag niet per direct is medegedeeld.  Als het lukt om te bewijzen dat er geen dringende reden was of dat het ontslag niet per direct is medegedeeld was er nooit ontslag op staande voet mogelijk. Als er wel gronden waren voor een gewoon ontslag moet het ontslag alsnog lopen via de weg van het UWV of moet het ontslag gebeuren via ontbinding van de kantonrechter. 

Het ontslag op staande voet is vernietigbaar. Als het ontslag op staande voet wordt vernietigd door een rechter is de werknemer nog steeds in dienst en moet de werkgever hem de loon uitbetalen van de afgelopen periode, ook als hij niet heeft gewerkt. Doordat een rechterlijke procedure lang kan  duren kan het dus zijn dat het loon voor een lange tijd is ingehouden. 

Een goed voorbeeld voor een reden om ontslag op staande voet aan te vechten, is wanneer de werkgever niet per direct het ontslag en de reden daarvoor heeft medegedeeld aan de werknemer.

Als de werknemer niet aan de werkgever laat weten dat hij beschikbaar is voor werk kan de werkgever naderhand zeggen dat de werknemer niet beschikbaar was voor werk en kan het zo zijn dat hij het loon niet hoeft te betalen. Geen arbeid, geen loon. De werknemer kan de rechter ook verzoeken om een ontslagvergoeding. Het arbeidscontract wordt beëindigd maar hij krijgt wel een vergoeding. Bij vernietiging of verzoek om een ontslagvergoeding moet je rekening houden met dat het verzoek binnen twee maanden na het ontslag op staande voet moet worden ingediend bij de rechter. 

De gevolgen

Als het ontslag op staande voet niet wordt aangevochten ontstaan er twee gevolgen. Als eerst zal de werknemer zijn baan verliezen. Dit gebeurt per direct. Hij krijgt dus ook geen salaris meer. En ten tweede heeft hij geen recht op een WW-uitkering. Het UWV ziet het ontslag op staande voet als ‘verwijtbare werkloosheid’.

Ontslag heb je in verschillende vormen en maten 📐 Hier heeft Lex al een aantal blogpost over gemaakt 🧐 Wil je de blogpost zien? Check het hier 👉

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

verbetertraject
Blogs

Het verbetertraject, een echte game changer?

Als ondernemer ben je continu op zoek naar manieren om je bedrijf te innoveren, er is immers altijd ruimte voor verbetering. Maar alleen een probleem

ondernemingsvormen
Blogs

Ondernemingsvormen: soorten en kenmerken

In de dynamische wereld van het ondernemen zijn er verschillende vormen waarin bedrijven kunnen opereren. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is van cruciaal belang