Prinsjesdag 2022: Wat Verandert Er Voor Jou?

Op 20 september 2022 heeft het kabinet de Miljoenennota voor 2023 gepresenteerd. Hierin staan de belangrijkste plannen van de regering van komend jaar. Dat kan voor ondernemers positief of negatief uitpakken. De maatregelen die hieruit volgen zijn namelijk rechtstreeks van invloed op de financiële situatie binnen jouw bedrijf. 

 

Wat betekenen de nieuwe overheidsplannen voor jou? Lex zorgt ervoor dat jij door het lezen van deze blogpost weer helemaal op de hoogte bent van de veranderingen die voor jou als ondernemer belangrijk zijn!

Deel dit artikel

Verhoging arbeidskorting

Eén van de overheidsplannen is om per 1 januari 2023 de arbeidskorting per jaar te gaan verhogen voor ondernemers en werkenden die inkomstenbelasting gaan betalen. Indien jij een arbeidsinkomen hebt tot € 115.000, dan is deze arbeidskortingsverhoging voordelig voor jou. Hierdoor gaat het werken voor jouw onderneming meer lonen en stijgt de koopkracht.

 

Verlaging belasting op inkomen

Het kabinet wil in 2023 de belasting op inkomen uit werk (box 1) tot € 73.071 verlagen van 37,07% naar 36,93%. Dat gaat over inkomsten zoals de winst uit je onderneming, loon uit dienstbetrekking en resultaat uit overige werkzaamheden tot een bedrag van € 73.071. Het komt er dus op neer dat je minder belasting gaat betalen in box 1.

 

Verhoging vennootschapsbelasting

Op dit moment betreft de vennootschapsbelasting tot een belastbaar bedrag tot € 395.000, 15%. Wanneer je boven dat bedrag uitkomt, dan betaal je 25,8% aan vennootschapsbelasting. Volgens de nieuwe kabinetsplannen wordt het opstaptarief volgend jaar verhoogd naar 19% en wordt het belastbaar tarief verlaagd van € 395.000 naar € 200.000.

 

Verandering van het heffingsvrije vermogen

Voor spaarders komt er in 2023 een gunstige verandering. Het heffingsvrij vermogen gaat namelijk omhoog, van  € 50.000 naar € 57.000 per belastingplichtige. Het belastingtarief gaat van 31% naar 32%. Dit blijft jaarlijks oplopen met 1%, zodat het tarief 34% zal zijn in 2025.

 

Verdere afbouw zelfstandigenaftrek

Een minder gunstige verandering voor zzp’ers en zelfstandige ondernemers is dat de zelfstandigenaftrek verder af wordt gebouwd. In het akkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 terug te brengen tot € 1.200 in 2030. Bij het versneld afbouwen wordt de zelfstandigenaftrek al in 2026 teruggebracht tot € 1.200 en in 2027 verder verlaagd naar € 900. Met deze maatregel beoogt de overheid om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen, omdat op deze manier de verschillen in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen kleiner wordt.

 

Verhoging van minimumlonen

Het wettelijk minimumloon gaat omhoog met ruim 10%. Uitkeringen die hieraan gekoppeld zijn (zoals AOW, bijstand en de Wajong) stijgen hierdoor ook. Eerder werd al aangekondigd dat het minimumloon in 3 jaarlijkse stappen in totaal 7,5% omhoog zou gaan. Nu is het de bedoeling dat per 1 januari 2023 het minimumloon ruim 10% wordt verhoogd.

 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste kilometervergoeding gaat in 2023 omhoog van 19 cent naar 21 cent per kilometer. Jij als ondernemer mag dat bedrag van jouw winst aftrekken als het gaat om zakelijke ritten met je privéauto, motor of fiets. Indien je werkgever bent dan kun je de reiskostenvergoeding onbelast aan je personeel vergoeden. Dat geldt uiteraard voor woon-werkverkeer en overige zakelijke kilometers waarbij werknemers een eigen vervoersmiddel gebruiken. Het is daarbij de bedoeling dat per 2024 de kilometervergoeding stijgt naar 23 cent per kilometer.

 

Verhoging mijnbouwheffing

Waar de hoge gasprijzen voor veel huishoudens een zorg zijn, leveren ze gaswinningsbedrijven juist hoge winsten op. Die winsten moeten terug naar de samenleving, is het idee. Gaswinningsbedrijven betalen belasting over de opsporing of winning van gas of olie. Dit wordt ook wel mijnbouwheffing genoemd. Deze mijnbouwheffing wordt per 2023 verhoogd. Hierdoor zou er volgens het kabinet meer balans in de samenleving moeten komen.

 

Verlaging werkgeverslasten

Ten slotte wil het kabinet per 2023 enkele werkgeverslasten verlagen en investeringen aantrekkelijker maken. Dat gebeurt middels een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor kleine werkgevers. Het gaat daarbij ook om een hoger budget voor de Werkkostenregeling. Het kabinet wil bedrijven die graag een steentje bijdragen aan het milieu, investeringen fiscaal stimuleren, zoals de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek.

 

Inwerkingtreding wetswijzigingen

Veel veranderingen zullen per 2023 inwerkingtreden. Het is echter nog niet zeker wanneer dat precies zal zijn. Voordat een wetsvoorstel of een wetswijziging inwerking treedt, moet het eerst door de Tweede Kamer goedgekeurd worden en daarna door de Eerste Kamer. Vervolgens geldt het wetsvoorstel pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 
 
 
 

Wil jij tijdig op de hoogte zijn van juridische nieuwtjes en veranderingen in het recht? Lex houdt jou graag op de hoogte middels zijn Lex Legal Update. Hierdoor loop jij niet meer achter de feiten aan en ben jij juridisch gezien helemaal up-to-date! 

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

verbetertraject
Blogs

Het verbetertraject, een echte game changer?

Als ondernemer ben je continu op zoek naar manieren om je bedrijf te innoveren, er is immers altijd ruimte voor verbetering. Maar alleen een probleem

ondernemingsvormen
Blogs

Ondernemingsvormen: soorten en kenmerken

In de dynamische wereld van het ondernemen zijn er verschillende vormen waarin bedrijven kunnen opereren. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is van cruciaal belang