Werkgeversplicht

Je wil beginnen met een onderneming en werknemers in dienst nemen. Maar wat mag een werkgever nou eigenlijk allemaal verplichten? Lex heeft het voor je uitgezocht en alles in deze blog op een rijtje gezet.

Deel dit artikel

Instructierecht

Als werkgever heb je een wettelijk instructierecht. Dit betekent dat je instructiebevoegdheid hebt. Instructiebevoegdheid houdt in dat je orders aan je werknemers mag geven. Het moet gaan om orders met betrekking tot de werkzaamheden. Dit is natuurlijk logisch, want als je aan je werknemers niks mag opdragen, wat is dan het punt? De instructiebevoegdheid valt onder te delen in twee categorieën, namelijk:

  1. Voorschriften over het verrichten van arbeid. Bijvoorbeeld klanten aanspreken met u en niet je, telefoongesprekken vastleggen in het computersysteem, kledingvoorschriften etc.
  2. Voorschriften met het doel het bevorderen van de goede orde van je onderneming. Bijvoorbeeld werktijden, geen negatieve uitingen over het bedrijf, pauzetijden.

De instructiebevoegdheid verschilt per werknemer. Hiermee wordt bedoeld dat de orders moeten passen bij de werkzaamheden van de werknemer en er rekening moet worden gehouden met de persoonlijke situatie van de werknemer. Werken op een zondag kan bijvoorbeeld een probleem vormen voor een christelijke werknemer. 

Goed werknemerschap

De wet geeft niet alleen de werkgever het recht om instructies te geven, het zegt ook dat de werknemer zich moet gedragen als goed werknemer. Onder goed werknemerschap wordt bedoeld dat de werknemer soms verplicht is redelijke instructies van de werkgever op te volgen. Hierdoor kan het zijn dat de werknemer alsnog bepaalde instructies op moet volgen, ook al vallen ze niet binnen zijn functieomschrijving vallen. Een paar voorbeelden van goed werknemerschap zijn incidenteel overwerken, een aanbod tot bijscholing volgen en geen concurrerende werkzaamheden uit te voeren.

Wat mag hij niet verplichten?

Als werkgever mag je natuurlijk niet alles verplichten. Het belangrijkste onderdeel wat niet onder instructierecht valt is wijziging van de arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld wijziging van het loon of de werkplek. Dergelijke zaken moeten in het arbeidscontract afgesproken zijn en gewijzigd worden met overeenstemming van de werknemer. 

Maar wanneer is er precies sprake van arbeidsvoorwaarden? Dit is best een grijs gebied. Want wat nou als het gaat om een tijdelijke wijziging van een arbeidsplek? En hoe zit het met het verrichten van andere werkzaamheden naast de afgesproken werkzaamheden?  Deze zaken zijn niet altijd duidelijk en daar dien je dus mee op te passen.

Werkgeversplicht

Verder moet je je als werkgever natuurlijk houden aan al je andere verplichtingen. Deze andere verplichtingen kunnen ervoor zorgen dat het instructierecht wordt ingeperkt. Je mag bijvoorbeeld niet onbeperkt instructies geven die een aantasting van de privacy inhouden. Ook instructies die op een andere manier inbreuk maken op de grondrechten mogen vanzelfsprekend niet. Denk hierbij aan discriminatie.

Wat als de instructies niet worden opgevolgd?

Wanneer je als werkgever instructies geeft en de werknemer volgt deze niet op kan je maatregelen treffen zoals onder andere:

  • Stopzetting van het salaris,
  • Schorsing,
  • Ontslag.

Of er een maatregel kan worden opgelegd is natuurlijk afhankelijk van de vraag of de verplichting terecht is opgelegd. Als dat zo is, moet er nog gekeken worden naar de gepastheid van de maatregel.  Het ontslaan van de werknemer omdat hij een keer het telefoongesprek niet heeft opgeslagen in het computersysteem is natuurlijk niet gepast. Schorsing of ontslag van de werknemer als hij iets gestolen heeft is wel gepast. 

Verantwoordelijkheden

Naast het feit dat je je werknemers bepaalde dingen mag verplichten, heb je als werkgever natuurlijk ook een heleboel verantwoordelijkheden. Het kan per branche verschillen welke specifieke afspraken zijn gemaakt over de verantwoordelijkheden. Het is daarom altijd verstandig om binnen je branche te informeren naar de gemaakte afspraken. 

Een paar verantwoordelijkheden zijn:

  • Het uitvoeren van een arbeidsomstandighedenbeleid (arbeidsbeleid). De arbeid die in je organisatie verricht wordt mag geen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Als werkgever dien je hier rekening mee te houden en desnoods aanpassingen te maken.
  • De risico’s die je werknemers lopen moet je vastleggen in een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Hier moet je ook vastleggen hoe je werknemers beschermd worden. In deze RI&E staat of de veiligheid en gezondheid van je werknemers in gevaar komt door bijvoorbeeld instabiele steigers of explosiegevaar.

En zo kan Lex natuurlijk nog wel even doorgaan. Uiteindelijk is de werkgever van een bedrijf ervoor verantwoordelijk dat de Arbowet wordt nageleefd. Hij moet aan een aantal verplichtingen voldoen om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren voor zijn werknemers, en voor zichzelf.

Lex biedt contactbeheer van A tot Z in de cloud aan! Nieuwsgierig?

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

verbetertraject
Blogs

Het verbetertraject, een echte game changer?

Als ondernemer ben je continu op zoek naar manieren om je bedrijf te innoveren, er is immers altijd ruimte voor verbetering. Maar alleen een probleem

ondernemingsvormen
Blogs

Ondernemingsvormen: soorten en kenmerken

In de dynamische wereld van het ondernemen zijn er verschillende vormen waarin bedrijven kunnen opereren. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is van cruciaal belang