fbpx

Secured by

Winkelmand

Ben jij een zorgaanbieder en wil je binnenkort gaan beginnen? Dan komt daar een nieuwe wet bij kijken: de Wet toetreding zorgaanbieders (hierna: ‘Wtza’). Waarschijnlijk heb je nog geen idee wat dat voor jou betekent. Geen zorgen, Lex legt het je in deze blog kort, maar krachtig uit!

Veranderingen

Vanaf 1 januari 2022 is de Wtza in werking getreden. Hieruit vloeien een aantal nieuwe regels die gelden voor zorgaanbieders. 


Dit zijn de belangrijkste aspecten uit deze nieuwe wet: 

 • Zorgaanbieders worden voortaan getoetst op eisen uit de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
 • Voor toelating kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden opgevraagd van een rechtspersoon, bestuurder en interne toezichthouder.
 • Er kan een Bibob-procedure worden gestart om de integriteit te beoordelen. Wanneer je niet voldoet aan deze eisen, dan kan dat een reden zijn om de toelating te weigeren of een bestaande toelating in te trekken.
 • Een vergunningsplicht.
 • Een meldplicht.
 • Een openbare jaarverantwoording.

Meldplicht

De meldplicht houdt in dat startende zorgaanbieders zich moeten gaan melden bij het CIBG. Door deze melding krijgt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alle zorgaanbieders beter in beeld. Daarnaast worden zorgaanbieders door deze meldplicht meer bewust gemaakt van de bestaande eisen. 

Toelatingsvergunning

Naast de meldplicht kent de Wtza een toelatingsvergunning. Deze vergunning legt meer nadruk op de kwaliteit van zorg en laat zorgaanbieders niet meer automatisch toe. Daarbij zijn er meer mogelijkheden van weigering en intrekking van de vergunning.

Deze vergunningsplicht geldt voor:

 • Instellingen die medisch specialistische zorg verlenen.
 • Instellingen die zorg verlenen met meer dan tien zorgverleners, waarbij de instelling valt onder de Zorgverzekeringswet of onder de Wet langdurige zorg.

Bestaande zorgaanbieders die bij ingang van de Wtza vergunningplichtig worden, krijgen een overgangstermijn van twee jaar om deze toelating aan te vragen. Zij hoeven hiervoor niet te betalen. Nieuwe zorgaanbieders die na ingang van de Wtza starten, moeten daarentegen wèl betalen voor de aanvraag van een toelatingsvergunning.

Openbare jaarverantwoording

Het doel van een openbare jaarverantwoording in de zorg is een eerlijke en professionele bedrijfsvoering. Doordat zorgverleners verplicht worden om in het openbaar verantwoording af te leggen, kan de jaarverantwoording door iedereen worden ingezien.

De jaarverantwoording bestaat uit 3 onderdelen:

 • Een financiële verantwoording.
 • Een verklaring van een RA of AA accountant, overige gegevens, een bestuursverslag en een verslag intern toezichthouder. 
 • Beantwoording vragenlijst met basisindicatoren.

Wanneer een zorgaanbieder niet voldoet aan de wettelijke verplichting, kan de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: ‘NZa’) een last onder dwangsom opleggen. Deze dwangsom bedraagt € 1.000,- per week. Wanneer de zorgaanbieder na tien weken nog steeds niet aan de verplichting heeft voldaan, kan de NZa een tweede dwangsom opleggen van € 2.500,- per week.

Toezicht

Ook de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders treedt op 1 januari 2022 in werking. Dat betekent dat vanaf dan in plaats van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd , de NZa toezicht houdt op de naleving door zorgaanbieders van:

 • De jaarverantwoordingsplicht.
 • Een transparante financiële bedrijfsvoering.
 • Het verbod op een winstoogmerk.

De NZa was al verantwoordelijk voor de financieel-economische toezichttaken, zoals het correct declareren, de inzichtelijkheid en het op de juiste manier laten uitvoeren van de administratie. Door het totale financieel-economische toezicht vanaf 2022 bij de NZa neer te leggen, ontstaat er een groter samenwerkingsvoordeel binnen de zorgautoriteit.

Zo, dat was hem dan alweer, makkie toch? 

Handig hè, die blogs van Lex! Neem ook eens een kijkje bij onze vorige blog: Wijzigingen In Het Arbeidsrecht  👉