Wettelijk Uurloon Vanaf 2024

Share This Post

Wettelijk Uurloon Vanaf 2024

Weet jij wat het uurloon is van jouw werknemer? Steeds vaker wordt ervoor gekozen om het uurloon te berekenen in plaats van het maandloon. In 2024 komt er naast een wettelijk minimum maandloon ook een wettelijk minimum uurloon. Lex legt je in deze blog uit wat er precies gaat veranderen en hij geeft je handige tips om het uurloon te berekenen!

Deel dit artikel

Wat verandert er?

Op dit moment is het minimum maandloon voor werknemers niet helemaal eerlijk berekend. Zo ontvangen werknemers die 40 uur per week werken een lager minimum maandloonloon dan werknemers die minder werken, bijvoorbeeld 36 uur. Dat gaat dus vanaf 2024 veranderen met de invoering van het wettelijk minimumuurloon. Op deze manier wordt dit verschil gelijkgetrokken ondanks de lengte van de werkweek. Hoe meer een werknemer werkt, hoe meer hij verdient. 

 

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief. Er is een wetsvoorstel ingediend en deze is vervolgens goedgekeurd door de Tweede Kamer. De inwerkingtreding hangt daarom alleen nog af van goedkeuring door de Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 

Het berekenen van het uurloon 

Er zijn drie factoren waardoor de hoogte van het uurloon kan verschillen. Dat kan verschillen per werknemer of er zijn wellicht afwijkende afspraken gemaakt in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst.

 

  1. Het is vanzelfsprekend van belang dat je per 2024 het wettelijk minimumuurloon in acht neemt. Je mag daar nooit onder gaan zitten. Ieder half jaar kan het uurloon wijzigen, dat hangt af van de plannen van het kabinet. Houd dit dus goed in de gaten.
  2. In de cao van jouw branche kan er een hoger minimumloon opgenomen worden. Afspraken in een cao zijn veelal gunstiger voor een werknemer en daardoor is het minimumloon in een cao altijd hoger. Dus wanneer er een cao op jouw bedrijfstak van toepassing is, let dan op of daarin een minimumloon wordt afgesproken. Dit bedrag gaat voor op het algemeen gestelde wettelijk minimumloon.
  3. In de individuele arbeidsovereenkomst met jouw werknemer neem je op wat hij als salaris gaat ontvangen. Je kunt er altijd voor kiezen om een hoger salaris te geven aan een bepaalde werknemer dan hetgeen wettelijk verplicht is.

 

Tips voor het berekenen 

Werknemers willen graag een correct loon ontvangen. Lex heeft daarom een aantal tips om het uurloon op een efficiënte wijze te berekenen. De gemakkelijkste manier en volgens Lex de eerlijkste manier is om te werken met vaste salarisschalen. Dat houdt in dat je per functie een passend loon bepaalt. Hierbij telt bijvoorbeeld de leeftijd of jaren aan ervaring mee. Door het hanteren van salarisschalen is het voor iedere functie hetzelfde en daaruit volgt logischerwijs dat het eerlijker is voor alle werknemers.

 

Bovendien wil natuurlijk iedere werknemer het liefst een hoog uurloon ontvangen. Dat is aan jou als werkgever uiteraard vrij om dat te bepalen, mits je het minimumloon in acht neemt. Daarnaast kun je met jouw werknemer afspraken maken over secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat zijn afspraken naast bijvoorbeeld het loon en de werktijden. De afspraken die je maakt kunnen gaan over vervoer (reiskosten, al dan niet als looncomponent), communicatiemiddelen, flexibel werken en scholing of cursussen. Andere voorbeelden zijn bonussen en bovenwettelijke vakantiedagen. 

 

Het uurloon zou je ook kunnen koppelen aan de prestatie van je werknemer. Denk daarbij aan prestatiebeloningen zoals een bonus of winstdeling. Hiermee verbindt je het bedrijfsresultaat aan het loon van jouw werknemer en loop je minder financieel risico wanneer het slechter gaat met het bedrijf. Maak samen deze afspraken en leg ze schriftelijk vast. 

 

Bovenop het uurloon komen er ook nog andere kosten om de hoek kijken zoals vakantiegeld en premies. Per werknemer kunnen deze kosten ongeveer neerkomen op 20 tot 25 procent extra. Lex raadt je daarom aan om hiervan een overzicht te maken van de kosten die je maakt per werknemer. Dit geeft jou een inzicht in de gemaakte personeelskosten.

 

Wil jij graag een werknemer of meerdere werknemers in dienst nemen en wil je alle onderlinge afspraken juridisch goed afgebakend hebben? Lex kan jou helpen met het opstellen van verschillende arbeidsovereenkomsten. Denk hierbij aan een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een Arbeidsovereenkomst 0-uren (oproepovereenkomst) of een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wil jij tijdig op de hoogte zijn van juridische nieuwtjes en veranderingen in het recht? Lex houdt jou graag op de hoogte middels zijn Lex Legal Update. Hierdoor loop jij niet meer achter de feiten aan en ben jij juridisch gezien helemaal up-to-date! 

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

verbetertraject
Blogs

Het verbetertraject, een echte game changer?

Als ondernemer ben je continu op zoek naar manieren om je bedrijf te innoveren, er is immers altijd ruimte voor verbetering. Maar alleen een probleem

ondernemingsvormen
Blogs

Ondernemingsvormen: soorten en kenmerken

In de dynamische wereld van het ondernemen zijn er verschillende vormen waarin bedrijven kunnen opereren. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is van cruciaal belang

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

verbetertraject
Blogs

Het verbetertraject, een echte game changer?

Als ondernemer ben je continu op zoek naar manieren om je bedrijf te innoveren, er is immers altijd ruimte voor verbetering. Maar alleen een probleem

ondernemingsvormen
Blogs

Ondernemingsvormen: soorten en kenmerken

In de dynamische wereld van het ondernemen zijn er verschillende vormen waarin bedrijven kunnen opereren. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is van cruciaal belang

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch