brieven

Hieronder staan alle brieven die enige betrekking hebben tot ondernemen

Maar dan simpel en direct uitgelegd!

brieven

aanzeggingsbrief (geen voortzetting)

Heb jij een werknemer in dienst waarvan de tijdelijke arbeidsovereenkomst (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) afloopt en wil je deze niet verlengen? Dan is de aanzeggingsbrief iets voor jou!

brief proeftijdontslag

Het kan voorkomen dat je als werkgever tijdens de proefperiode van je werknemer een ontslag wilt geven, hiervoor heb je een brief proeftijdontslag nodig.

sommatiebrief

Heb jij een debiteur die je op een coulante of juist forse wijze wilt herinneren aan de prijsafspraken en wilt sommeren om te betalen? Dan helpt deze brief jou een beetje!

notulen algemene vergadering

De besluiten van de Algemene vergadering kunnen een groot effect hebben, een AV notulen model kan gebruikt worden om de genomen stemmingen en besluiten op de juiste manier vast te leggen.

Het team

Wij staan altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden!

small_c_popup.png

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat