Financiering

Hieronder staan alle documenten die enige betrekking hebben tot
financiering voor jou als ondernemer

Maar dan simpel en direct uitgelegd!

geldlenings-overeenkomst

In dit model staan alle opgestelde voorwaarden over een (onderhandse) lening. Zo spreek je duidelijk af wat de rechten en plichten van beide partijen zijn!

rekening-courant overeenkomst

Hierin leg je schriftelijk vast dat alle geldvorderingen en geldschulden die de DGA en de bv over en weer op elkaar hebben automatisch worden verrekend.

ingebrekestelling

Worden beloftes niet nagekomen? Hier kan je al leverancier of opdrachtgever consequenties aan hangen meteen dit model.

Leaseovereenkomst auto

Wil je een auto verhuren voor een bepaalde periode? Dan kan een leaseovereenkomst auto van pas komen. Hierin worden regels opgesteld waar beide partijen zich aan moeten houden.

Mis je nog iets?

Lex heeft zoveel mogelijk gedekt, maar kan wat over het hoofd hebben gezien...

Het team

Wij staan altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden!

small_c_popup.png

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat