online ondernemen

Hieronder staan alle documenten die enige betrekking hebben tot
online ondernemen voor jou als ondernemer

Maar dan simpel en direct uitgelegd!

Service Level Agreement (SLA)

Kwaliteitseisen (van vaak digitale diensten) kunnen vooraf vastgesteld worden in een SLA. Zo is eenvoudig te controleren of hieraan wordt voldaan en wat je mag verwachten als dat niet zo is.

Licentieovereenkomst

Wanneer je aan een andere partij toestemming wilt geven om gebruik te maken van jouw auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, doe je dit via een licentieovereenkomst. De voorwaarden waaronder de licentie wordt verleend staan in dit model.

Koopovereenkomst domeinnaam

Wanneer je een domeinnaam overneemt van een andere partij, is het belangrijk en zeer verstandig daarover duidelijke afspraken te maken. Dit model helpt!

gebruikersvoorwaarden

Heb jij een online platform, website of biedt jij andere diensten aan? Dan wil je natuurlijk dat gebruikers zich volgens bepaalde richtlijnen gedragen op jouw platform en deze niet overschrijden.

disclaimer

Een tekst waarmee je eenzijdig aansprakelijkheid beperkt of afwijst (dis-claim). Met een disclaimer beperk je aansprakelijkheid en bescherm je de inhoud en werking van je website.

mis je iets?

Lex heeft zoveel mogelijk gedekt, maar kan wat over het hoofd hebben gezien...

Het team

Wij staan altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden!

small_c_popup.png

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat