Opdracht & Bemiddeling

Hieronder staan alle documenten die enige betrekking hebben tot
opdrachten en bemiddeling voor jou als ondernemer

Maar dan simpel en direct uitgelegd!

Opdrachtovereenkomsten

overeenkomst van opdracht

Ga jij een opdracht uitvoeren ten behoeve van een opdrachtgever als ZZP’er? Of wil jij voor je bedrijf ZZP’ers inhuren om opdrachten uit te laten voeren? Deze moet je hebben!

opdracht-bevestiging

Om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan bij het leveren van een dienst of product aan je klant is het goed om een opdrachtbevestiging op te stellen.

orderbevestiging

Dit model is een soort garantie naar de klant toe dat hun order in behandeling is genomen en is voor een webshop zelfs verplicht.

Intentieverklaring

Voor als je een bepaalde zekerheid wilt hebben om alvast te beginnen, biedt een intentieverklaring een uitkomst. Zo’n verklaring geeft beide partijen duidelijkheid tijdens het verkoopproces en voorkomt geschillen.

Overige documentatie

Geheimhoudings-overeenkomst (NDA)

Het kan voorkomen dat je bij het zaken doen vertrouwelijke informatie met een andere partij moet uitwisselen. In dat geval wil je natuurlijk voorkomen dat deze informatie zich ver verspreid

geldlenings-overeenkomst

In dit model staan alle opgestelde voorwaarden over een (onderhandse) lening. Zo spreek je duidelijk af wat de rechten en plichten van beide partijen zijn!

ingebrekestelling

Worden beloftes niet nagekomen? Hier kan je al leverancier of opdrachtgever consequenties aan hangen meteen dit model.

samenwerkings-overeenkomst

Afspraken tussen twee partijen die een gezamenlijk doel hebben. Het doel kan bijvoorbeeld het uitvoeren van een gezamenlijk project of het gezamenlijk investeren in iets zijn. Vooraf deze afspraken vastleggen is wel handig.

VOF-overeenkomst

Een samenwerkingsvorm waarin je met minimaal twee personen een onderneming voert onder één naam. In deze overeenkomst staan afspraken die zijn gemaakt tussen de verschillende vennoten.

koopovereenkomst domeinnaam

Wanneer je een domeinnaam overneemt van een andere partij, is het belangrijk en zeer verstandig daarover duidelijke afspraken te maken. Dit model helpt!

huurovereenkomst onroerende zaken

Je wilt een woonruimte verhuren. Met een huurovereenkomst onroerende zaken stel je vast dat dit stuk ‘onroerend goed’ verhuurt wordt onder bepaalde voorwaarden.

huurovereenkomst roerende zaken

Met een huurovereenkomst roerende zaken stel je vast dat deze spullen verhuurt worden onder bepaalde voorwaarden en dus niet verkocht! Deze voorwaarden stel je vast in de overeenkomst.

management-overeenkomst

Het is, net zoals dat je tussen jou en de holding een arbeidsovereenkomst afsluit, ook gebruikelijk om een managementovereenkomst af te sluiten tussen de werkmaatschappij en de holding.

sommatiebrief

Heb jij een debiteur die je op een coulante of juist forse wijze wilt herinneren aan de prijsafspraken en wilt sommeren om te betalen? Dan helpt deze brief jou een beetje!

Aanzeggingsbrief

Heb jij een werknemer in dienst waarvan de tijdelijke arbeidsovereenkomst (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) afloopt en wil je deze niet verlengen? Dan is de aanzeggingsbrief iets voor jou!

aandeelhouders-overeenkomst

Afspraken tussen aandeelhouders, duidelijk op papier. Misschien wel het belangrijkste en de basis van je bedrijf wanneer je samenwerkt met meerdere aandeelhouders!

Bedrijfsgoederen-overeenkomst

Wanneer jij producten, sleutels of andere belangrijke goederen laat gebruiken door een werknemer is het verstandig om een bedrijfsgoedrenovereenkomst af te sluiten samen.

Detacherings-overeenkomst

In deze overeenkomst beperk je risico’s door zaken zoals gezagsverhouding en aansprakelijkheid schriftelijk vast te leggen tussen uitlener en inlener.

Leaseovereenkomst Auto

Wil je een auto verhuren voor een bepaalde periode? Dan kan een leaseovereenkomst auto van pas komen. Hierin worden regels opgesteld waar beide partijen zich aan moeten houden

Raamovereenkomst

Raamovereenkomsten zijn contracten waarbij een organisatie en een leverancier een overeenkomst hebben gesloten om alleen met elkaar zaken te doen over een product of dienst. Zo kun je sneller en beter zaken doen voor jouw onderneming.

Mis je nog iets?

Lex heeft zoveel mogelijk gedekt, maar kan wat over het hoofd hebben gezien...

Het team

Wij staan altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden!

small_c_popup.png

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat