Privacy & Data

Hieronder staan alle documenten die enige betrekking hebben tot
privacy en data voor jou als ondernemer

Maar dan simpel en direct uitgelegd!

Basis AVG

Privacyverklaring

Als organisatie verwerk je vrijwel altijd persoonsgegevens van je klanten. Elke onderneming is verplicht kenbaar te maken op welke wijze er met gegevens van derden om wordt gegaan. Dit document is daarvoor dé oplossing.

verwerkingsregister

Een format voor het overzicht van de verwerking van persoonsgegevens, doelen, grondslagen en bewaarbeleid. Eigenlijk het hart van jouw onderneming omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

disclaimer

Een tekst waarmee je eenzijdig aansprakelijkheid beperkt of afwijst (dis-claim). Met een disclaimer beperk je aansprakelijkheid en bescherm je de inhoud en werking van je website.

overige documentatie

privacybeleid

Een intern beleid van jouw onderneming gericht tot iedereen die binnen en namens de organisatie werkt met persoonsgegevens. Een overzichtelijk handvest voor alle zaken omtrent het omgaan met gebruikersgegevens.

verwerkersovereenkomst

Als een andere organisatie werkt met persoonsgegevens die jij verzamelt moet je een verwerkersovereenkomst afsluiten. Oftewel: wanneer jij bepaalt wat er moet gebeuren met de gegevens en hoe.

privacyverklaring intern

Een interne privacyverklaring is bedoeld om werknemers te informeren over wat er binnen de organisatie met hun persoonsgegevens gebeurt.

draaiboek verzoek betrokkenen

Dit draaiboek helpt jou en je medewerkers in heldere stappen met het correct afhandelen van verzoeken van betrokkenen.

draaiboek datalekken

Van een datalek is sprake als er persoonsgegevens uit het bedrijf in handen vallen van mensen die daar geen toegang tot mogen hebben. Met dit draaiboek weet je precies wat je in zo'n situatie moet doen.

cookieverklaring

Een cookieverklaring informeert de bezoekers van je website over hoe jij cookies gebruikt. Gebruikt jouw website cookies bij bezoekers, dan ben je verplicht om een cookieverklaring te hebben.

dPIA scan

Een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.

aVG compliance checklist

Een checklist voor een juiste oplossing van elke vorm van verwerking van persoonsgegevens.

Mis je nog iets?

Lex heeft zoveel mogelijk gedekt, maar kan wat over het hoofd hebben gezien...

Het team

Wij staan altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden!

small_c_popup.png

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat