samenwerken

Hieronder staan alle documenten die enige betrekking hebben tot
samenwerken voor jou als ondernemer

Maar dan simpel en direct uitgelegd!

extern

Overeenkomst Van Opdracht

Ga jij een opdracht uitvoeren ten behoeve van een opdrachtgever als ZZP’er? Of wil jij voor je bedrijf ZZP’ers inhuren om opdrachten uit te laten voeren? Deze moet je hebben!

Geheimhoudings-Overeenkomst (NDA)

Het kan voorkomen dat je bij het zaken doen vertrouwelijke informatie met een andere partij moet uitwisselen. In dat geval wil je natuurlijk voorkomen dat deze informatie zich ver verspreid.

intentieverklaring

Voor als je een bepaalde zekerheid wilt hebben om alvast te beginnen, biedt een intentieverklaring een uitkomst. Zo’n verklaring geeft beide partijen duidelijkheid tijdens het verkoopproces en voorkomt geschillen.

intern

samenwerkings-overeenkomst

Afspraken tussen twee partijen die een gezamenlijk doel hebben. Het doel kan bijvoorbeeld het uitvoeren van een gezamenlijk project of het gezamenlijk investeren in iets zijn. Vooraf deze afspraken vastleggen is wel handig.

VOF-overeenkomst

Een samenwerkingsvorm waarin je met minimaal twee personen een onderneming voert onder één naam. In deze overeenkomst staan afspraken die zijn gemaakt tussen de verschillende vennoten.

Mis je nog iets?

Lex heeft zoveel mogelijk gedekt, maar kan wat over het hoofd hebben gezien...

Het team

Wij staan altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden!

small_c_popup.png

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat