Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Aannemingsovereenkomst

De aannemingsovereenkomst houdt in, dat de aannemer zich verplicht om voor de opdrachtgever een werk van stoffelijke aard uit te voeren buiten dienstbetrekking, het gaat dus om één opdracht. Vaak gaat het om een overeenkomst voor de bouw.

Vergoeding

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden betaald de opdrachtgever een vergoeding aan de aannemer. Soms kan de vergoeding voor de aannemer niet helemaal vast gesteld worden, dit komt omdat het soms niet is in te schatten hoeveel het gaat kosten, meestal wordt er dan een richtprijs afgesproken en wordt het iets meer of minder aan de hand van de kosten. 

Oplevering door aannemer

Op een gegeven moment is de aannemer klaar en wordt het werk opgeleverd. De opdrachtgever moet het dan binnen een redelijke termijn keuren en indien hij akkoord is kan hij het goedkeuren. Keurt de opdrachtgever het niet, dan wordt geacht dat hij het heeft aanvaard.

Na de oplevering is de aannemer niet meer aansprakelijk. Voor gebreken die aan het licht hadden moeten komen op het tijdstip van oplevering, maar die niet zijn genoemd, kan de aannemer niet meer worden aangesproken. 

Opzegging

De opdrachtgever mag op elk moment de aannemingsovereenkomst opzeggen. De aannemer mag dat niet. Dit is vergelijkbaar met de regeling van de overeenkomst van opdracht. In deze gevallen moet de opdrachtgever wel volgens de wettelijke regels zorgen de juiste vergoeding.

Ontbinding

De opdrachtgever kan de aannemingsovereenkomst voor oplevering via de rechter ontbinden als duidelijk is dat het werk niet op tijd kan worden afgeleverd.

De aannemer kan de aannemingsovereenkomst via de rechter ontbinden wanneer voor oplevering duidelijk wordt dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen (wegens overmacht) zal kunnen voldoen.

Als aannemer heb je natuurlijk algemene voorwaarden nodig. Deze zijn soms lastig op te stellen voor aannemers omdat ze toch wat meer aandacht nodig hebben dan een standaard algemene voorwaarde.  Heb je hulp nodig bij het opstellen? Kijk eens bij het product Algemene voorwaarden aanneming van werk, Lex helpt je graag!

Ben jij bezig met het aannemen van werk? Dan kan jij ook goed een Algemene Voorwaarden Aanneming van Werk gebruiken!

Kennisbank van Lex