Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die worden opgesteld om te gebruiken bij elke overeenkomst die een bedrijf sluit. Ze regelen dan ook niet de kern van de afspraken.

 

Ondanks dat algemene voorwaarden niet bedoeld zijn om het verkrijgen van een groot voordeel tegenover je wederpartij, wordt dat wel vaak gedaan. Logischerwijs stelt de opsteller de algemene voorwaarden zo op dat ze voor hem gunstig uitpakken. Vaak worden er zelfs punten in verwerkt waar iemand nooit mee akkoord zou gaan, maar waar iemand door gewoon ‘akkoord’ te klikken of simpelweg de bestelling af te ronden toch in beginsel aan gebonden is.

De meeste mensen lezen de algemene voorwaarden echter niet en weten dus ook niet waar ze mee akkoord zijn gegaan. Het niet doorlezen van de algemene voorwaarden mag niet als gevolg hebben dat je een groot gedeelte van jouw rechten zou verliezen. Daarom staan er een aantal regels in de wet die er voor zorgen dat er geen oneerlijke dingen worden verwerkt in een algemene voorwaarde.

De zwarte en de grijze lijst voor algemene voorwaarden

Voor natuurlijke personen bestaat zowel een zwarte lijst als een grijze lijst met algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend zijn of geacht te worden te zijn. Een onredelijk bezwarend beding is vernietigbaar.

De voorwaarden op de zwarte lijst zijn altijd onredelijk bezwarend, de voorwaarden op de grijze lijst worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Het verschil is dus dat de opsteller van de algemene voorwaarden die op de grijze lijst staan nog eventueel kan bewijzen dat de voorwaarden wel redelijk zijn. De opsteller van algemene voorwaarden die op de zwarte lijst staan kan dat niet meer. Die voorwaarden zijn altijd vernietigbaar.

Als een artikel in de algemene voorwaarde niet in de grijze of zwarte lijst staan, maar naar jouw mening toch onredelijk bezwarend is, kan dit in de rechtbank als onredelijk bezwarend verklaard worden.

Als bedrijf heb je vaak algemene voorwaarden nodig. Deze zijn soms lastig op te stellen voor omdat goede algemene voorwaarden veel aandacht nodig hebben! Heb je hulp nodig bij het opstellen? Kijk eens bij het product Algemene voorwaarden in de praktijk.

Wil je meer lezen over algemene voorwaarden? Lees dit dan eens! Algemene voorwaarden.  

De algemene voorwaarden, die heeft Lex genoeg! Benieuwd welke Lex allemaal heeft?

Kennisbank van Lex