Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Anti-Ronselbeding

Een anti-ronselbeding houdt in dat een ex-werknemer geen werknemers en/of ZZP’ers mag overhalen om uit dienst te treden en elders te gaan werken. De ex-werknemer mag die personen niet ronselen. Soms wordt het ook wel een anti-aftroggelbeding genoemd.

Wanneer is een anti-ronselbeding geldig?

De wet stelt geen beperkingen aan een anti-ronselbeding, dat betekent dat de werkgever en werknemer helemaal vrij zijn om daarover afspraken te maken. Dat is echter anders als het beding als een concurrentie of relatiebeding gezien kan worden. Volgens de wet is een beding een concurrentie-/relatiebeding als het de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst beperkt om ergens anders werkzaamheden te verrichten. Het is dus belangrijk zo’n beding op de juiste manier op te nemen in je arbeidsovereenkomst zodat je niet, onbedoeld, een relatiebeding oplegt in plaats van een anti-ronselbeding! 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een anti-ronselbeding in een contract voor bepaalde tijd goed moet worden gemotiveerd in het contract zelf. Gebeurt dit niet, dan kan het beding worden vernietigd. Dit komt omdat er is bepaald, in een uitspraak door het gerechtshof, dat een anti-ronselbeding niet de vrijheid mag beperken om ergens anders te gaan werken. Eerder was dit al voor het concurrentiebeding en het relatiebeding, dankzij deze uitspraak nu dus ook voor het anti-ronselbeding. Er moet dus worden nagegaan wat voor soort werk de werknemer verricht en of het redelijk is om zo’n beding op te nemen in de arbeidsovereenkomst voor deze werknemer. 

Boete

Als je je niet aan het anti-ronselbeding houdt, dan is er vaak een boete aan gebonden. Of er een boete betaald moet worden en wat de hoogte van deze boete is, wordt afgesproken tussen de werkgever en werknemer bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst. 

Lastig he? Al die bedingen in een arbeidsovereenkomst… We weten het, daarom helpt Lex je er graag mee! Wil je nou zeker weten dat jouw anti-ronselbeding niet als relatie of concurrentiebeding gezien wordt? Bestel dan bij ons je arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en laat Lex er naar kijken!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex