Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Arbeidsovereenkomst

Je hebt een arbeidsovereenkomst als je onder het gezag van iemand staat en voor diegene werkzaamheden uitvoert. Het is hierbij van belang dat je alleen zelf die werkzaamheden uitvoert. Daarnaast dien je loon te krijgen voor het uitvoeren van die werkzaamheden.

Er zijn twee soorten arbeidsovereenkomsten, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd. De werknemer moet zijn werk altijd zelf uitvoeren tenzij anders afgesproken. 

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst waar geen einddatum aan zit. Het is de standaard arbeidsovereenkomst. Hierin worden een aantal zaken geregeld zoals wat de werkzaamheden zijn, onder werk cao de werknemer valt, wat de vergoeding is voor de arbeid etc.  maar dus geen einddatum. 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst waar een bepaalde einddatum aan zit. Dit kan voor enkele maanden zijn, maar ook voor een aantal jaren. Wanneer de einddatum verstreken is, eindigt de overeenkomst van rechtswege. Hierin worden een aantal zaken geregeld zoals wat de werkzaamheden zijn, onder werk cao de werknemer valt, wat de vergoeding is voor de arbeid etc. maar hier dus juist wel een einddatum. 

Verschil bepaalde en onbepaalde tijd

Het grote verschil met de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dat bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een einde moet worden gemaakt aan de overeenkomst door bijvoorbeeld opzegging of ontbinding, terwijl bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen opzegging nodig is, er komt automatisch een einde aan nadat de afgesproken tijd is afgelopen.

Einde arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

  • Door opzegging met instemming van werknemer
  • Door ontslag (op staande voet)
  • Door ontbinding bij de rechter
  • Door beëindiging met wederzijds goedvinden

Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt alleen maar wanneer de einddatum verstreken is of bij ontslag op staande voet. 

Proeftijd

De proeftijd kan zowel bij bepaalde als onbepaalde tijd afgesproken worden, dit mag niet langer dan twee maanden zijn. In deze twee maanden kan de werkgever kijken of de werknemer naar wens is en de werknemer kan kijken of het bedrijf bij hem past. Beide partijen mogen de arbeidsovereenkomst opzeggen binnen deze proeftijd.  

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst kan soms erg lastig zijn! Heb je hulp nodig? Kijk eens bij het product Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of  Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, Lex helpt je graag!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex