Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet legt de regels vast voor arbeids- en rusttijden voor werknemers. Het doel van de Arbeidstijdenwet komt deels overeen met het doel van de Arbeidsomstandighedenwet. Beide zorgen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers bij hun werk.

Het is natuurlijk niet fijn om 24/7 te werken, dat kan niemand en dat kan ook niet van je verwacht worden, daarom is er de arbeidstijdenwet. In deze wet staan afspraken over de arbeidstijd. 

Maximaal aantal uren

In de Arbeidstijdenwet staat dat u niet iedere week maximaal 60 uren mag werken. Voor een langere periode geldt het volgende:

  • Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. 
  • Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar u mag nooit meer dan 60 uur per week werken.
  • Over een periode van 16 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

Een werkweek loopt van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur.

Recht op rust

Voor de rust na uw werktijd gelden de volgende regels:

  • Na een werkdag mag u minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken.
  • De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk.
  • Standaard is er een wekelijkse rust van 36 uur aaneengesloten in elke periode van 7 maal 24 uur.
  • De wekelijkse rust mag u ook over 14 dagen verspreiden. In dat geval moet er in elke periode van 14 maal 24 uur 72 uur rust zitten. Deze 72 uur rust hoeft u niet aaneengesloten te nemen. U kunt deze rust delen in 2 periodes van tenminste 32 uur.

Zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen kunnen niet worden verplicht om meer te werken dan:

  • maximaal 10 uur per dienst;  
  • in een periode van 4 weken maximaal gemiddeld 50 uur per week;   
  • in een periode van 16 weken maximaal gemiddeld 45 uur per week.

Jongeren onder de 18

Jongeren van 13 en 14 mogen niet werken, ze zijn verplicht naar school te gaan. Vanaf 15 jaar is licht, ongevaarlijk werk toegestaan, maar wel met een aantal voorwaarden. Zo mogen ze maximaal 2 uur op schooldagen werken en 8 uur per vakantiedag, maar niet meer dan 40 uur per vakantieweek. 

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna alle werkzaamheden doen, maar er zijn toch nog een aantal voorwaarden. Zo mogen ze gemiddeld niet meer dan 40 uur per week werken in een maand.

Wil je nou een werknemer aannemen maar weet je niet zo goed hoe je jouw arbeidsovereenkomst laat voldoen aan de eisen van de arbeidstijdenwet, laat Lex het dan voor je doen! Bestel bij ons je arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd en Onbepaalde Tijd, dan gaat Lex hiermee aan de slag!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex