Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Boetebeding

Als je je niet houdt aan afgesproken verplichtingen kan het zo zijn dat je een boete moet betalen. Denk hierbij aan het schenden van bijvoorbeeld een concurrentiebeding.

 
Hoe werkt het?

Een boetebeding, ook wel boeteclausule genoemd, is een bepaling in een overeenkomst waarin staat dat als een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt (of niet plaatsvindt) de ene partij een boete moet betalen aan de andere partij. Het inroepen van het boetebeding is een keuze van de werkgever. Besluit de werkgever om de boete niet op te leggen, dan mag dat ook. 

Voorwaarden geldig boetebeding

  • Schriftelijk overeengekomen
  • Duidelijk omschreven
  • Bestemming van de boete moet omschreven zijn
  • Het boetebeding mag niet ten voordeel zijn van de werkgever, dit wil zeggen dat de werkgever niet alsnog zijn geleden schade goed mag maken met het opleggen van die boete. 

Bij een boete die opgelegd is bij een concurrentiebeding hoeft niet aan dat laatste punt gehouden te worden.

Maximum bedrag boetebeding

De boete mag niet meer zijn dan een halve dag loon per week. Wanneer de werknemer meer loon verdient dan het wettelijk minimumloon, kan de boete wel meer zijn dan een halve dag loon per week.

Een boetebeding opnemen in je arbeidsovereenkomst is in sommige gevallen geen overbodige luxe. Dit kan echter een hele klus zijn! Als je Lex jouw arbeidsovereenkomst laat opstellen helpt hij je graag!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex