Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Een schriftelijke overeenkomst tussen werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en werkgevers. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Een cao is een aanvulling op je individuele arbeidsovereenkomst en bepaalt vaak voor het grootste deel de arbeidsvoorwaarden.

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Een cao wordt voor de duur van 5 jaar aangegaan en kan vervolgens verlengd worden.

In de cao staan kunnen afspraken zijn opgenomen over onder andere werktijden, arbeidsduur, verlof, vergoedingen, vakantiedagen etc. Als er afspraken zijn gemaakt in de cao die afwijken van de individuele arbeidsovereenkomst, dan gaan deze afspraken voor. 

Vakcentrales en vakbonden

Een vakbond is organisatie die individuele en gezamenlijke belangen behartigt van werknemers, werkgevers en andere leden die aangesloten zijn bij de bond. De belangrijkste taak van vakbonden is het maken van afspraken over werk en inkomen. Die afspraken worden vastgelegd in een cao.

De meeste vakbonden zijn aangesloten bij een vakcentrale. Dit zijn overkoepelende organisaties die bond-overstijgende zaken behartigen namens de leden. Zo heeft de vakcentrale overleg met de regering en de centrale werkgeversorganisaties. Verder proberen vakcentrales wetgeving en beleid te beïnvloeden en nemen ze deel in adviesorganen. 

Soorten CAO’s 

Er bestaan twee soorten CAO’s. Een bedrijfstak-cao; hierbij  wordt tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties afgesloten en de ondernemings-cao; de afspraken die in een ondernemings-cao zijn vastgelegd gelden enkel binnen het bedrijf. Deze cao wordt afgesloten tussen een werkgever en één of meer werknemersorganisaties.

Lex heeft hier ook een blog over geschreven! Hier gaat hij dieper in over de Collectieve Arbeidsovereenkomst!

Kennisbank van Lex