Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

CE-Markering

Conformité Européenne betekent niets meer dan het in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving. Die wetgeving heeft als doel consumenten te beschermen tegen onveilige producten op de markt. Met de CE markering geef je aan dat het product voldoet aan de Europese richtlijnen en dus veilig in gebruik is.

Niet alle producten mogen echter een CE-markering dragen volgens de Europese wet. Ze moeten uiteraard wel voldoen aan de eisen van de voor hen geldende wet- en regelgeving. 

Productgroepen

Tot de productgroepen waarvoor CE-markering is toegestaan behoren machines, liften, gastoestellen, meet- en weegapparatuur, drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, bouwproducten, elektr(on)ische apparatuur, kabelbaaninstallaties, pleziervaartuigen, explosieven voor civiel gebruik, pyrotechnische artikelen en speelgoed. 

Het doel

De CE-markering heeft 2 doelen:

  • bevordering van de vrije goederenhandel binnen europa
  • gelijkheid van wetgeving binnen europa voor productveiligheid en -gezondheid. 

Verantwoordelijkheden voor ondernemers

Met CE-markering verklaart de maker onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn product voldoet aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn. Hiervoor moet de fabrikant een conformiteitsbeoordeling uitvoeren, een technisch dossier samenstellen, een EG- of EU-conformiteitsverklaring opstellen, zonodig gebruiksaanwijzingen meeleveren en de CE-markering aanbrengen op zijn product.

Verhandelt een importeur of distributeur een product onder eigen naam of handelsmerk? Dan neemt hij daarbij feitelijk de verantwoordelijkheden van de fabrikant over. De importeur of distributeur moet dan voldoende informatie over het ontwerp en de fabricage van het product hebben.

Meer weten over wat handig is om te regelen voor jouw onderneming en hoe jij potentiële risico’s kan vermijden?

Kennisbank van Lex