Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Cumulatiegrond

Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst van zijn werknemer op wil zeggen, dan moet de werkgever een redelijke grond voor ontslag aanvoeren. De werkgever kan een arbeidsovereenkomst ontbinden middels de cumulatiegrond indien er sprake is van een combinatie van omstandigheden in het kader van de ontslaggronden.

Combinatie van omstandigheden

In de wet is bepaald dat een werkgever de arbeidsovereenkomst alleen mag opzeggen als hij daarvoor instemming heeft van de werknemer. Als de werkgever die niet krijgt of niet wil vragen, dan mag de werkgever de arbeidsovereenkomst alleen opzeggen als hij daarvoor een goede reden heeft. Deze goede redenen worden de ontslaggronden genoemd.

De cumulatiegrond is een redelijke grond voor het ontslag als een combinatie van omstandigheden (een combinatie van de ontslaggronden) maakt dat van de werkgever niet in redelijkheid kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst nog wordt voortgezet.

Een werkgever kan een verzoek doen tot het ontbinden van de arbeidsovereenkomst op basis van de cumulatiegrond waardoor hij twee of meer ontslaggronden kan combineren. Dit geldt dan alleen voor de c, d, e, g en h-gronden. Dat betekent dus dat de gronden frequent verzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding en andere omstandigheden gecombineerd kunnen worden als reden tot ontslag.

Het doel van de cumulatiegrond is als de werkgever onvoldoende grond heeft voor het ontslag van zijn werknemer, dat een combinatie van gronden wel voldoende grond kan zijn voor het ontslag.

Herplaatsen
De werkgever moet voor het ontslag naast een goede reden ook onderzoeken of de werknemer herplaatst kan worden in een andere passende functie, al dan niet na scholing. Deze herplaatsingsplicht houdt dus eigenlijk in dat de werkgever slechts mag opzeggen indien herplaatsing binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt niet in de rede wanneer er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Wil jij liever niet wachten op een tijdrovende en kostbare ontbindingsprocedure en gaat jouw werknemer akkoord met het ontslag? Dan kun jij het dienstverband van jouw werknemer beëindigen op basis van wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst (een beëindigingsovereenkomst). Lex kan jou helpen met het opstellen van deze vaststellingsovereenkomst. Dit bespaart jou weer tijd en moeite!

Wil jij het dienstverband beëindigen met een werknemer? Maar je weet niet hoe?

Kennisbank van Lex