Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Disfunctioneren

Bij disfunctioneren gaat het om de situatie dat de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de werkgever heeft op basis van een functieomschrijving.

Disfunctioneren kan zich uiten in verschillende vormen: de werknemer kan bijvoorbeeld de hoeveelheid werk niet aan, de werknemer levert kwalitatief slecht werk af, de werknemer kan onvoldoende meegroeien met veranderingen in zijn werk of de werknemer kan slecht met collega’s en/of klanten omgaan.

Voorwaarden ontslag wegens disfunctioneren

In de wet staat niet omschreven wat disfunctioneren precies inhoudt en waar er sprake van moet zijn bij ontslag wegens disfunctioneren. 

Het is wel van belang dat er wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden voordat ontslag wegens disfunctioneren kan worden gegeven:

  •       De werkgever moet de werknemer tijdig in kennis hebben gesteld over het feit dat er sprake is van disfunctioneren.
  •       De werkgever moet de werknemer voldoende in de gelegenheid stellen zijn functioneren te verbeteren.
  •       Het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing of arbeidsomstandigheden.

Deze voorwaarden zorgen ervoor dat een werknemer niet uit het niets geconfronteerd kan worden met ontslag wegens disfunctioneren.

Het verbetertraject

De werkgever zal bijvoorbeeld met een verbetertraject of verbeterplan komen, waar de werknemer eigenlijk geen bezwaar tegen kan maken. Als hij dit wel doet, is de kans namelijk groot dat zijn contract niet verlengd wordt.

Uiteraard kan de werkgever in een dergelijk geval ook simpelweg besluiten de arbeidsovereenkomst uit te zitten en de werknemer geen nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Wil jij het dienstverband beëindigen met een werknemer? Maar je weet niet hoe? 

Kennisbank van Lex