Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Geheimhoudingsbeding

Geheimhoudingsbeding is een verplichting uit een overeenkomst. Deze verplichting houdt in dat je bepaalde gegevens niet openbaar mag maken.

Hoe werkt het?

Elk bedrijf heeft bedrijfsgeheimen, als ondernemer wil je niet dat deze door anderen openbaar gemaakt worden. Daarom wordt er over het algemeen een geheimhoudingsbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst. Als een werknemer de arbeidsovereenkomst ondertekent dan krijgt hij een geheimhoudingsverplichting. 

Meestal wordt er in geval van een geheimhoudingsbeding ook een boete voor de schending ervan opgesteld. Meer weten over deze boete? Kijk dan eens bij “Boetebeding”!

Wat gebeurt er als je je niet houdt aan een geheimhoudingsverplichting?

  • Je kan een waarschuwing krijgen, dat eventueel als bewijs kan worden gebruikt in een proces. 
  • Het betalen van de boete die opgesteld is
  • Het betalen van een schadevergoeding indien er sprake was van opzet. 
  • Het krijgen van een schorsing
  • Het krijgen van ontslag, aangezien het schenden van dit beding een dringende reden voor ontslag op staande voet is. 

Het schenden van een geheimhoudingsbeding is strafbaar en kan een maximumstraf opleveren van 1 jaar gevangenisstraf of een geldboeten van 20.000 euro.

Geen geheimhoudingsbeding overeengekomen, toch geheimhouding?

Ook al is er geen geheimhoudingsbeding overeengekomen, toch kan er sprake zijn van een geheimhoudingsverplichting. In een arbeidsrelatie is dit bijvoorbeeld het geval, aangezien de werknemer op grond van het goed werknemerschap niet zomaar beroepsgeheimen mag delen.

Verschillen met de geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsbeding is een klein onderdeel in een ander overeenkomst, vaak bij arbeidsovereenkomsten. 

Een geheimhoudingsovereenkomst, of wel non-disclosure agreement, is een overeenkomst die partijen met elkaar aangaan.

Beide hebben het doel om een geheimhoudingsverplichting te scheppen.

Naast een geheimhoudingsbeding heb je ook nog een geheimhoudingsovereenkomst!

Een geheimhoudingsbeding opnemen in je arbeidsovereenkomst is in sommige gevallen geen overbodige luxe. Dit kan echter een hele klus zijn! Als je Lex jouw arbeidsovereenkomst laat opstellen helpt hij je graag!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex