Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Immateriëlle Schade

Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar de aard en de ernst van het letsel en de gevolgen van het letsel voor het leven van het slachtoffer. Daarnaast kunnen bij zeer ernstig letsel of zelfs overlijden ook de partner of eventuele kinderen recht hebben op smartengeld.

Als ondernemer ben je aansprakelijk voor schade die je hebt veroorzaakt, dit kan soms erg vervelend uitpakken. Geen zorgen, je kunt een deel van die aansprakelijkheid uitsluiten! Meer weten? Kijk dan eens bij exoneratiebeding!

Meer weten over wat handig is om te regelen voor jouw onderneming en hoe jij potentiële risico’s kan vermijden?

Kennisbank van Lex