Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Kettingbeding

Het kettingbeding is een manier om verplichtingen uit een overeenkomst op te leggen aan derden die geen partij bij de overeenkomst zijn.

Een overeenkomst is bedoeld om te gelden tussen twee partijen en kan normaal gesproken geen rechten of plichten voor derden laten ontstaan. Het is mogelijk om in de overeenkomst een kettingbeding op te nemen waardoor dat wel mogelijk is.

Eigenschappen 

Een kettingbeding bestaat in de kern uit twee eigenschappen.

  • De verplichting
  • De ‘eerste schakel’ van het kettingbeding: Als de partij zijn goederen verkoopt moet hij bij de verkoop afspreken dat de koper zich aan de verplichtingen houdt.

Het is mogelijk  om een boetebeding op te nemen bij het kettingbeding. Zonder boetebeding moet bij wanprestatie worden bewezen dat er schade is geleden en hoe hoog die schade was.

Worden de verplichtingen uit het kettingbeding niet nagekomen, dan is een bepaalde boete verschuldigd als er een boetebeding wordt afgesproken.

De meeste kettingbedingen zullen echter ook inhouden, dat als het goed verder wordt verkocht, het kettingbeding blijft gelden voor elke opvolgende eigenaar:

  • De ‘tweede schakel’ van het kettingbeding: in deze tweede schakel wordt opgenomen dat de partij die zijn goed verkoopt, niet alleen de verplichting, maar óók de eerste en tweede schakel van het kettingbeding moet opnemen, net als het boetebeding.

Doorbreken van een kettingbeding

De rechter kan de overeenkomst wijzigen of ontbinden indien: 10 jaar na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken. Indien de schuldeiser bij de nakoming van de verplichting geen redelijk belang meer heeft en het niet aannemelijk is dat dit belang zal terugkeren.

Een kettingbeding opnemen in je arbeidsovereenkomst is in sommige gevallen geen overbodige luxe. Dit kan echter een hele klus zijn! Als je Lex jouw Arbeidsovereenkomst laat opstellen helpt hij je graag!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex