Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Klachtplicht

Als de wederpartij zijn verplichtingen niet goed nakomt, is het van belang dat je hier op tijd over klaagt. Dit wordt de klachtplicht genoemd. Klaag je niet op tijd, dan vervalt voor de mogelijkheid om met jouw klacht naar de rechter te stappen.

Hoe werkt het?

Bij het gebrekkig nakomen van een verplichting moet hierover op tijd geklaagd worden. Het gaat dus over het gebrekkig nakomen van een verplichting, niet over het in zijn geheel niet nakomen ervan. Als het gaat om een consumentenkoop, dan is het termijn om te klagen wat anders, het gaat namelijk pas in op het moment dat het gebrek is ontdekt, in plaats van wanneer het gebrek ontdekt had kunnen worden.

Wordt er niet tijdig gereageerd door de andere partij dan verliest hij zijn rechten.

Hoe snel moet er worden gereageerd?

Hoe snel moet worden gereageerd geeft de wet niet aan: klagen moet binnen ‘bekwame tijd’ na ontdekking of nadat het gebrek had moeten worden ontdekt gebeuren. Bij koopovereenkomsten gelden enkele aanvullende regels zoals het minimale retourtermijn van producten. Van geval tot geval moet bekeken worden of er sprake is van een schending van de klachtplicht. 

Klachtplicht bij onrechtmatige daad

Klachtplicht geldt niet bij onrechtmatige daad, de mogelijkheid om naar de rechter te stappen is er bij onrechtmatige daad altijd, daarbij hoeft geen rekening gehouden te worden met het op tijd klagen van de consument.

Soms wil je klagen omdat iets niet naar je zin is. Denk je dat er echt iets mis is met de nakoming maar weet je niet precies hoe dat zit? Kijk dan ook eens bij verzuim of wanprestatie!

Meer weten over wat handig is om te regelen voor jouw onderneming en hoe jij potentiële risico’s kan vermijden? 

Kennisbank van Lex