Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Last onder bestuursdwang

Wanneer burgers of ondernemingen bepaalde overheidsregels overtreden, kan een bestuursorgaan optreden tegen het breken van die regels. Een van de mogelijkheden is de last onder bestuursdwang, ook wel bestuursdwang genoemd. Wanneer de overheid gebruikt maakt van deze mogelijkheid, verplicht de overheid jou iets te doen.

 
Bestuursdwang

Last onder bestuursdwang is een zogenaamde herstelsanctie. Een herstelsanctie is geen boete, maar een maatregel die gericht is op het herstellen van een situatie. Een last onder bestuursdwang kan ook worden toegepast op aanvraag van iemand anders dan de overheid.

In spoedeisende gevallen is het ook mogelijk om geen last op te leggen, maar direct bestuursdwang toe te passen. Dit betekent dat de overheid de situatie zelf hersteld en de kosten daarvan bij de persoon met bestuursdwang legt. 

Last onder dwangsom

Een last onder dwangsom wordt opgelegd om te dwingen een overtreding te beëindigen. In de last moet worden omschreven wat je moet doen of nalaten om de overtreding te beëindigen. Dat moet altijd binnen een bepaald termijn, de zogenaamde begunstigingstermijn. Als je daar niet aan voldoet, moet je een dwangsom betalen.

Wanneer kan een last onder bestuursdwang worden ingezet?

De last onder bestuursdwang kan niet zomaar worden ingezet door een bestuursorgaan. Er moet een wettelijke reden voor zijn. In de wet moet staan dat in een bepaalde situatie een mogelijkheid is om de herstelsanctie van last onder bestuursdwang te gebruiken.
Last onder bestuursdwang moet bekend worden gemaakt aan de overtreder, aan de rechthebbende en aan de eventuele aanvrager.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal weken geleden gezegd dat de advertentiebranche moest stoppen met het gebruik van een bepaald advertentiesysteem. Als de bedrijven dit niet doen, zou de Autoriteit Persoonsgegevens deze bedrijven een last op bestuursdwang kunnen opleggen totdat zij hiermee stoppen, dit wil je natuurlijk niet! Wil je meer weten over wat de Autoriteit Persoonsgegevens te zeggen heeft over dit advertentiesysteem? Neem dan eens een kijkje bij onze blog over dit onderwerp: Advertentiebranche Moet Stoppen Met Online Volgen!

Meer weten over wat handig is om te regelen voor jouw onderneming en hoe jij potentiële risico’s kan vermijden? 

Kennisbank van Lex