Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Modelrecht

Modelrecht is de manier om een nieuwe tekening of een nieuw model met een eigen karakter te kunnen beschermen. 

Tekeningen- en modellenrecht

Tekeningen- en modellenrecht, ook wel modelrecht, is een exclusief recht dat ingeschreven kan worden in het Benelux verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Hierna wordt het begrip aangeduid als modelrecht. Het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan kan als tekening of model worden beschouwd. 

Een model registreren

Een model registreer je door het te deponeren in de Benelux, Europese Unie of wereldwijd. Om je model te laten registreren moet je eerst aan een aantal eisen voldoen:

  • Nieuwheid
  • Eigen karakter
  • Uiterlijk

Na het registreren krijg je, als houder van het model, exclusieve rechten.

Exclusief recht

Het exclusieve recht houdt in dat de houder ervan het model mag gebruiken om het te vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad hebben en om derden te verbieden dit zonder toestemming te doen. 

Wat is de duur van modellenrecht?

Voor welke duur jouw recht geldig is, is afhankelijk van voor welke landen of welk gebied de aanvraag is gedaan en waar het is gedeponeerd. 

Duur in de Benelux:

De maximale duur van modelrecht voor de Benelux is 25 jaar. Dit komt omdat het recht na eerste registratie 5 jaar duurt. Deze periode van vijf jaar kan je echter elke keer voor de duur van 5 jaren verlengen totdat de periode van 25 jaar na eerste registratie is verstreken.

Duur in Europa:

Ook voor een model dat is ingeschreven bij het EUIPO geldt voorgaande regeling met betrekking tot het verlengen. Gaat het om een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel, dan is de duur van de bescherming maar drie jaar vanaf het moment dat het model aan het publiek is getoond in de EU.

Wat is het verschil tussen modelrecht en auteursrecht?

Het verschil tussen modelrecht en auteursrecht is het feit dat auteursrecht ontstaat door creatie en dat modellenrecht pas bestaat na registratie. Je kunt dus exact aantonen wanneer het recht is ontstaan en vanaf welk moment je het dus hebt laten beschermen.

Meer weten over wat handig is om te regelen voor jouw onderneming en hoe jij potentiële risico’s kan vermijden? 

Kennisbank van Lex