Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Onder bewind/curatele

Als iemand niet in staat is goed beheer te voeren over zijn financiën, bijvoorbeeld door geestelijke beperkingen, is het mogelijk om iemand onder curatele of onder bewind te stellen. Als dit gebeurt wordt er vervolgens iemand aangewezen die helpt bij het nemen van financiële beslissingen.

Wat betekent curatele?

Wanneer iemand niet meer in staat is om voor zichzelf en zijn vermogen te zorgen, kan ondercuratelestelling bij de rechter worden gevraagd.

De onder curatele gestelde persoon is handelingsonbekwaam. Dat houdt in dat hij onbekwaam is om rechtshandelingen te verrichten. Dit geldt ook voor rechtshandelingen met betrekking op zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Wat betekent bewind?

Onderbewindstelling is een vorm van toezicht die minder zwaar is dan curatele. Waar bij curatele zowel vermogensrechtelijke als niet-vermogensrechtelijke belangen worden waargenomen door de curator, worden bij onderbewindstelling enkel vermogensrechtelijke belangen waargenomen.

Wie moet dan die rechtshandelingen doen?

Zodra de rechter heeft besloten dat de persoon onder curatele moet worden gesteld, zal hij bij het uitspreken van de curatele, of zo snel mogelijk daarna een curator benoemen. Wanneer voor onderbewindstelling is gekozen, zal de rechter direct of in elk geval zo snel mogelijk een bewindvoerder aanstellen. Zonder de toestemming van de curator of de bewindvoerder mogen er geen rechtshandelingen worden verricht. Meestal mag de onder bewind/curatele gestelde persoon zijn voorkeur laten weten en wordt dit meegenomen in de beslissing.

Wie kan het aanvragen?

Beide worden uitgesproken door de rechter op verzoek van de echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel van de betrokken persoon. Ook zijn bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot de vierde graad, zijn voogd of het Openbaar Ministerie kunnen een verzoek instellen. Ten slotte kan de betrokken persoon dit zelf verzoeken.

Wanneer eindigt het?

Het eindigt, wanneer de rechter besluit dat de noodzaak niet meer aanwezig is of wanneer de onder curatele gestelde persoon onder bewind gesteld wordt.

Het einde kan worden verzocht door de personen die ook de curatele kunnen verzoeken.

Wanneer curatele en wanneer bewind?

Iemand wordt onder curatele gesteld als hij/zij niet meer al zijn belangen kan waarnemen, bewind is iets minder streng en heeft alleen betrekking op vermogensrechtelijke belangen.

Iemand die zijn schulden niet meer kan betalen kan een aantal dingen doen om van zijn schulden af te komen. Wil je hierover meer lezen? Kijk dan eens bij faillissement!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex