Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Oneerlijke handelspraktijken

Wanneer een verkoper te ver gaat in het overtuigen van een consument tot het kopen van een product dan is er sprake van oneerlijke handelspraktijken. Denk hierbij aan liegen of informatie verzwijgen.

 

Hoe werkt het? 

Er is pas sprake van oneerlijke handelspraktijken als door de handelspraktijken het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen, merkbaar beperkt is. Als daardoor de consument een besluit neemt die hij anders niet had genomen is er sprake van misleiding, zonder misleiding kan er geen sprake zijn van oneerlijke handelspraktijken. 

Wet oneerlijke handelspraktijken

De Wet oneerlijke handelspraktijken verbiedt agressieve en misleidende verkoopacties. Deze wet wordt gehandhaafd door De Autoriteit Consument en Markt, zij kunnen boetes opleggen bij het overtreden van deze wet.

Misleidende handelspraktijken 

Misleidende handelspraktijken zijn oneerlijke handelspraktijken die de consument misleiden. Dat is het geval wanneer informatie wordt verstrekt die onjuist is of misleidt. Ook het niet verstrekken van informatie kan een misleidende handelspraktijk zijn. De wet geeft een lijst van meer dan 20 voorbeelden van misleidende handelspraktijken. 

Agressieve handelspraktijken

Dit is het geval wanneer er door intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding de keuzevrijheid van de gemiddelde consument met betrekking tot het product wordt beperkt. Ook hier geeft de wet een aantal voorbeelden van dit soort oneerlijke handelspraktijken. 

Wanneer een ondernemer gebruik maakt van oneerlijke handelspraktijken, betekent dat dat hij onrechtmatig handelt. Dat wil zeggen dat de ondernemer schadevergoeding moet betalen als er schade is.

Oneerlijke handelspraktijken kunnen ook afspraken zijn in bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst. Er kunnen bepaalde afspraken in opgenomen worden die als oneerlijk beschouwd kunnen worden door de werknemer. Zorg er daarom altijd voor dat je goede arbeidsovereenkomsten hebt! Zeker weten dat jouw arbeidsovereenkomst voldoet aan de eisen? Kijk dan eens bij ons product: arbeidsovereenkomst!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex