Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Onverschuldigde betaling

Wanneer iemand aan een ander een geldsom of een goed heeft gegeven zonder dat daar een rechtsgrond voor was, kan deze persoon de geldsom of het goed terug vorderen volgens de wet door middel van een beroep op onverschuldigde betaling.

Ā 
Voorbeelden onverschuldigde betaling
  • Het overmaken van geld naar een verkeerde bankrekening.
  • Een factuur per ongeluk twee keer versturen.
  • Het sluiten van een overeenkomst die achteraf vernietigd wordt.Ā 

Het gevolg van een onverschuldigde betalingĀ 

Wanneer is vastgesteld dat een goed, dienst of geldsom is betaald zonder rechtsgrond en er dus sprake is van onverschuldigde betaling, ontstaat er een verbintenis tot terugbetaling.Ā 

Bederfelijke goederen en schade aan het goed

Wanneer er sprake is van bederfelijke goederen of schade aan het goed, dan kan de verbintenis niet (correct) worden nagekomen en wordt er gekeken naar een zo goed mogelijke nakoming.Ā 

Onverschuldigde betaling van prestaties die niet kunnen worden teruggevorderd

Bij onverschuldigde betaling van diensten die niet kunnen worden teruggevorderd geldt de regel dat er moet worden gekeken naar de waarde die de ontvanger er op dat moment voor over zou hebben gehad. Die waarde moet worden terugbetaald voor zover dat redelijk is.

Verjaring onverschuldigde betaling

Net als alle andere vorderingen geldt er ook voor een onverschuldigde betaling een verjaringstermijn. Deze verjaringstermijn is 5 jaar en begint pas te lopen op het moment dat de schuldeiser weet dat er een onverschuldigde betaling heeft plaatsgevonden en de schuldeiser weet wie de betaling ontvangen heeft.

Geld lenen is natuurlijk iets waar veel bij komt kijken, je wilt natuurlijk niet dat het geld wat je leent, als onverschuldigde betaling gezien wordt en natuurlijk wil je ook niet dat je het geleende geld overmaakt naar de verkeerde bankrekening. Sluit daarom altijd een geldleningsovereenkomst, neem eens een kijkje bij ons productĀ geldleningsovereenkomst!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex