Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Opdrachtbevestiging

Een opdrachtbevestiging heeft twee doelen. Enerzijds is zij bedoeld als bevestiging van een gesloten overeenkomst. Zij legt namelijk vast dat de ene partij zich bevindt voor de andere partij werkzaamheden te verrichten, waarvoor de andere partij weer een prijs betaald. Anderzijds is de opdrachtbevestiging bedoeld om vast te leggen wat de opdrachtgever van de opdrachtnemer kan verwachten. Een opdrachtbevestiging legt dan ook vast welke werkzaamheden zullen worden verricht en op welke wijze. Daarnaast wordt de prijs van de opdracht in de opdrachtbevestiging vastgelegd.

 
Wanneer stuur je een opdrachtbevestiging?

Een opdrachtbevestiging heeft hierdoor twee doelen. Enerzijds is zij natuurlijk bedoeld als bevestiging van de gesloten overeenkomst. Zij legt namelijk vast dat de ene partij zich bevindt voor de andere partij werkzaamheden te verrichten, waarvoor de andere partij weer een prijs betaald. Anderzijds is de opdrachtbevestiging bedoeld om uitgebreid vast te leggen wat de opdrachtgever van de opdrachtnemer kan verwachten. Een opdrachtbevestiging legt dan ook vast welke werkzaamheden zullen worden verricht en op welke wijze. Daarnaast wordt de prijs van de opdracht in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Hiermee wordt duidelijkheid gecreëerd voor beide partijen. 

Bovendien sta je in het geval van onenigheid natuurlijk sterker als je het een en ander op papier hebt gezet. Door een opdrachtbevestiging is het voor je opdrachtgever duidelijk wat hij van jou kan verwachten, maar aan de andere kant weet jij ook wat je van je opdrachtgever kunt verwachten.

Wat moet er in een opdrachtbevestiging staan?

  • Een exacte en duidelijke beschrijving van de diensten.
  • Het overeengekomen bedrag ter betaling dat je ontvangt voor het werk dat je verricht.
  • Een overzichtelijke begroting van het aantal uren dat je aan de opdracht gaat besteden.
  • De verhoging van de vergoeding als je extra werk moet verrichten of meer tijd kwijt bent aan de opdracht. 
  • De betalingswijze die je hanteert. 
  • De periode waarbinnen je de diensten levert.
  • Onder welke algemene voorwaarden je werkt. 
  • De aanvangsdatum van de opdracht.
  • De geldigheidsduur van de opdrachtbevestiging.
  • De ontbindende voorwaarden.

Interesse in het op laten stellen van een opdrachtbevestiging of offerte? Kijk dan eens bij ons product: Offerte. Lex helpt je graag!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex