Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Overgangsrecht

Overgangsrecht regelt hoe nieuwe rechtsregels zich verhouden tot de bestaande rechtstoestand. Bijvoorbeeld de toepassing van een nieuwe wet op een lopend contract.

 
Wie bepaalt het overgangsrecht?

Wetten bepalen in veel gevallen zelf hun overgangsrecht, maar er zijn ook algemenere regels voor wanneer ze dat niet doen. 

Er zijn drie regels over wanneer het overgangsrecht in gaat. Retroactieve, onmiddellijke en eerbiedigende werking. 

Onmiddellijke werking

Bij onmiddellijke werking is de regel van toepassing op bestaande en nieuwe situaties. Alleen de situaties die al voorbij zijn blijven dan onaangetast. Soms voorziet de wet zóveel tijd tussen de bekendmaking en de inwerkingtreding dat men eerder kan spreken van uitgestelde werking. Dit laat voldoende ruimte om je aan te passen en voor te bereiden op de nieuwe regels. 

Eerbiedigende werking

Bij eerbiedigende werking treedt de nieuwe regel alleen in werking voor nieuwe situaties en worden de bestaande situaties nog door de oude regels afgemaakt. Dit is meestal bedoelt om de werking van bestaande contracten niet te verstoren.

Retroactieve werking

Minder vaak voorkomend is retroactieve werking, waarbij de nieuwe regel niet alleen wordt toegepast op bestaande situaties maar ook op situaties die al zijn gebeurd, die in extreme gevallen zelfs dateren van vóór de bekendmaking van de nieuwe regel. Deze oude situaties moeten dan met terugwerkende kracht worden aangepast voor de nieuwe regelgeving.

De nieuwe regels voor 2022 krijgen natuurlijk ook veel te maken met het overgangsrecht! Wil je meer lezen over de nieuwe wetten en regels die er in 2022 komen! Neem dan eens een kijkje bij onze blog: De Nieuwe Wetten Van 2022 en Nieuwe Regels Voor Webshops!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex