Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Overmacht

Er is sprake van overmacht als een partij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt door een omstandigheid die buiten zijn macht lag. In dat geval valt de partij niets te verwijten en kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor zijn tekortkoming. In een contract kunnen specifieke situaties worden omschreven waarin sprake is van overmacht. Denk hierbij aan een orkaan of overstroming.

Overeenkomsten die worden gesloten, moeten worden nagekomen, dat is nu eenmaal de regel. Soms kan het zijn dat er niet wordt nagekomen, dan kan er sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming en dan is er sprake van wanprestatie. Echter, het kan zo zijn dat de tekortkoming niet toegerekend kan worden aan de schuldenaar, in dat geval is er sprake van overmacht en dan is er geen sprake van een wanprestatie. 

Wanneer is er sprake van een overmachtstoestand? 

Er is sprake van overmacht als de schuldenaar in een toestand verkeerd, vaak een soort noodtoestand, waarin hij er niks aan kon doen dat hij tekortkwam aan de nakoming. Zulke toestanden worden ook wel overmachtstoestanden genoemd. Wanneer er precies sprake is van overmacht staat niet vast omdat dit aan de omstandigheden ligt, de rechter beslist daarom of er sprake is van overmacht.

Het kan erg handig zijn om in je algemene voorwaarde te zetten dat je niet aansprakelijk gesteld kan worden in geval van overmacht. Echter, dit kan soms lastig te verwerken zijn. Als je bij lex algemene voorwaarden besteld, helpt lex je graag om dit erin te verwerken!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex