Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Prevaleren

Het hebben van voorrang. Voor een advocaat zijn dat bijvoorbeeld de belangen van zijn cliënt.

 
Prevaleren betekent dus dat iets voorrang heeft op iets anders. In het recht spreken we van prevaleren als we het hebben over de verschillende soorten rechtsbronnen die wij hebben in Nederland. 
  1. De wet
  2. De jurisprudentie (de rechtspraak)
  3. De gewoonte
  4. Internationaal recht (verdragen etc.) 

Jurisprudentie

Niet al het geldende recht staat dus in de wet. Ook de rechter kan regels vormen. Rechters worden nogal eens geconfronteerd met wetten waarin minder duidelijke regels staan. Soms ontbreekt zelfs een wettelijke regel. In zulke gevallen legt de rechter door het maken van een nadere regel de onduidelijke regel uit of formuleert hij zelfstandig een nieuwe regel. Als andere rechters deze regel in latere geschillen ook toepassen, is er sprake van jurisprudentie (rechtersrecht) die dezelfde rechtskracht heeft als het wettelijke recht. 

De gewoonte

Naast wet en jurisprudentie is de gewoonte een zelfstandige bron van het recht. In veel sectoren van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de bouwwereld, heersen tal van gewoonten die niet in de wet zijn vastgelegd, maar die daar wel als bindende rechtsregels worden beschouwd en worden nageleefd. In een geschil kan de rechter de geldigheid van zo’n rechtsregel uit het gewoonterecht beoordelen. Als hij tot de slotsom komt dat een bepaalde regel van gewoonterecht bestaat, kan hij die in zijn vonnis onder woorden brengen en hem vervolgens toepassen in het geschil. 

Internationaal recht

Van steeds toenemend belang voor ons recht zijn verdragen en wetgevende besluiten van volkenrechtelijke organisaties waartoe Nederland behoort. In principe hebben zij in ons recht dezelfde werking als gewone wetten maar krijgen in de praktijk juist voorrang op onze eigen wetten en regels. 

In beginsel zijn de regels en wetten in het nederlands wetboek, het meest belangrijk. Mocht er een regel zijn uit de jurisprudentie, de gewoonte of internationaal recht, die in strijdt is met een regel uit het wetboek, dan prevaleert deze op de regel in ons wetboek!

Als eigenaar van een zaak heb jij het meest omvattende recht over de zaak, jouw rechten prevaleren over alle andere rechten die gevestigd zijn op jouw eigendom. Meer weten over eigendom? Kijk dan eens bij eigendom!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex