Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Proeftijd

Een proeftijd wordt gebruikt om de werknemer op proef te laten werken. Het is een beding in een arbeidsovereenkomst die zorgt voor een mogelijkheid tot wederzijdse kennismaking die zonder reden op elk moment beëindigd kan en mag worden. 

Het sluiten van een arbeidsovereenkomst is natuurlijk altijd een beetje lastig, je weet nog niet of de werknemer/ werkgever en het werk wel bevalt. Zowel werkgever als werknemer zullen vooral in het begin graag snel van de arbeidsovereenkomst af willen kunnen mocht dat nodig zijn. Daarom bestaat de proeftijd.

Proeftijd

Zoals al eerder benoemd, de proeftijd is een beding in een arbeidsovereenkomst die een tijdelijke periode benoemt waarin de werknemer als het ware getest wordt. De proeftijd moet worden onderscheiden van de arbeidsovereenkomst op proef. De proeftijd wordt geregeld in een beding dat is opgenomen in een arbeidsovereenkomst, terwijl de arbeidsovereenkomst op proef simpelweg een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is. Er kan dus zowel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst op proef als van een proeftijd.

Wettelijke voorwaarden geldige proeftijd

Voor een geldige proeftijd moet er aan wat voorwaarden worden voldaan. Ten eerst moet de proeftijd gelijk zijn voor werkgever en werknemer, dus de tijdsperiode mag niet verschillen. 

Daarnaast moet de proeftijd schriftelijk worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. 

Als laatst moet voldaan worden aan de maximumduur voor een proeftijd, het is natuurlijk niet eerlijk om iemand met een contract voor een jaar, een proeftijd van 6 maanden op te geven. 

Maximumduur proeftijd

De maximumduur van de proeftijd voor een arbeidsovereenkomst van minder dan twee jaar is een maand, de maximumduur van de proeftijd bij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer is daarentegen maximaal twee maanden. Er mag enkel via de cao een langere proeftijd worden afgesproken.

Dankzij de Wet Werk en Zekerheid mag er sinds 2015 geen proeftijd meer opgenomen worden in arbeidsovereenkomsten van een half jaar of minder.

Proeftijdontslag bij geldige proeftijd. 

Normaal gesproken kan een werkgever niet zomaar van een werknemer af en kan een werknemer niet zomaar opzeggen. Er bestaan immers opzegtermijnen, opzegverboden en procedures om iemand te ontslaan. Deze procedures worden uitgebreid uitgelegd in onze blogreeks over ontslag.

Als er een proeftijd is afgesproken is dat anders, bij een geldige proeftijd kan de werkgever onmiddellijk van de werknemer af, zelfs als de werknemer ziek is. En bovendien hoeft er ook geen reden opgegeven te worden. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de werkgever, dit mag de werknemer ook. 

Proeftijdontslag bij ongeldige proeftijd

Wanneer er niet is voldaan aan de voorwaarden, kan er geen geldige proeftijd overeengekomen worden. Soms beslist de wet dat een ongeldige proeftijd nietig verklaart wordt, dat is het geval wanneer de proeftijd te lang is. 

Als een proeftijd van 3 maanden wordt opgenomen in een arbeidsovereenkomst van twee jaar, zou je denken dat de wet deze inkort tot het maximale, namelijk 2 maanden. Dit is niet het geval, de wet bepaald in zulke gevallen dat de proeftijd in zijn geheel ongeldig is. 

In het geval van een ongeldige proeftijd is er dus eigenlijk officieel helemaal geen proeftijd, dat betekent dus ook dat het niet mogelijk is om de werknemer zomaar te ontslaan. 

Wil je er nou zeker van zijn dat jij geen ongeldige proeftijd opneemt in je arbeidsovereenkomst? Laat Lex je dan helpen! Bestel bij ons jouw arbeidsovereenkomst voor Onbepaalde Tijd of Bepaalde Tijd en wij zorgen ervoor dat het allemaal in orde is! 

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex