Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Rechten persoonsgegevens

Verschillende rechten m.b.t. persoonsgegevens.

Het recht om vergeten te worden

Het recht om vergeten te worden is een recht voor burgers van de Europese Unie om bepaalde verouderde of onjuiste privacygevoelige informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens.

Recht op inzage 

Het recht op inzage is het recht dat een persoon aan iedere organisatie kan vragen of er persoonsgegevens van hem worden verwerkt, en zo ja, om welke persoonsgegevens het gaat en waarom en op welke manier die persoonsgegevens worden verwerkt. 

Recht op rectificatie

Op grond van de wet hebben personen het recht om rectificatie te vragen van hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Wil jij weten wat nou precies persoonsgegevens zijn voordat je gebruik maakt van het recht om vergeten te worden? Kijk dan eens bij persoonsgegevens! Heb je hulp nodig met het opstellen van je privacyverklaring? Lex helpt je graag!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex