Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Recht van Reclame

Het reclamerecht is het recht van een verkoper om een geleverde zaak (zoals een partij hout) terug te vorderen als de koopprijs niet (volledig) is betaald. Wel is het zo dat het recht van reclame snel verloopt, namelijk bij 6 weken nadat de betalingstermijn is verstreken of bij 60 dagen nadat de zaak is geleverd.

Het recht van reclame, ook wel ‘reclamerecht’ genoemd heeft te maken met een bevoegdheid om niet betaalde roerende niet-registergoederen terug te vorderen. Het recht van reclame werkt dus niet voor onroerende zaken als huizen. Soms kan het voorkomen dat de koopprijs van verkochte goederen niet wordt betaald, in dat geval kan de verkoper zijn goed terug vorderen. 

Voorwaarden en werking recht van reclame

Het recht van reclame kan worden ingeroepen voor roerende zaken die niet-registergoed zijn en de koopprijs mag niet betaald zijn. 

Van belang dat er is voldaan aan de voorwaarden voor ontbinding. Dat houdt dus in dat er een tekortkoming in de nakoming moet zijn, het niet betalen van de koopprijs valt hieronder, en dat de schuldenaar in verzuim moet zijn, er moet dus wel een mogelijkheid zijn geweest om alsnog de koopprijs te betalen, wanneer directe nakoming nog mogelijk is. 

Gevolg inroepen recht van reclame

Het gevolg van het inroepen van het recht van reclame is dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. Bij het inroepen van het recht van reclame gaat ook de eigendom weer terug naar de verkoper. Dat houdt in dat de verkoper weer eigenaar van het goed is en het goed ook als eigenaar kan terugvorderen.

Vervallen van reclamerecht

Het recht op reclame kan op een aantal manieren vervallen: 

  • Voldoening van de vordering van de verkoper
  • Verandering van de staat van het goed 
  • Overdracht van het goed aan een derde, die geen rekening hoefde te houden met uitoefening van het reclamerecht
  • Overdracht van de vordering van de verkoper
  • Verloop van zes weken na het opeisbaar worden van de vordering
  • Verloop van zestig dagen na opslag van de zaak onder de koper

Het reclamerecht gaat dus over het terugeisen van jouw eigendom als bijvoorbeeld de koopprijs niet wordt betaald. Als eigenaar is het natuurlijk van belang dat je weet welke rechten je hebt over je eigendom! Wil je meer weten over eigendom? Kijk dan eens bij eigendom!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex