Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Relatiebeding

Het relatiebeding is een beding de werknemer verplicht om op een bepaalde manier met relaties van de werkgever om te gaan na het einde van de arbeidsovereenkomst. Het relatiebeding kan op meerdere manieren worden gebruikt en is daardoor zwaarder of minder zwaar.

Ā 
Meestal is er een boete gekoppeld aan het overtreden van het beding. Zou dat niet worden gedaan, dan moet de werkgever bij overtreding aantoonbaar maken dat hij schade heeft geleden, dat is vaak erg lastig.

Regels concurrentiebeding gelden voor relatiebeding

Relatiebedingen beperken de manier waarop de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam kan zijn. Daarom is het relatiebeding een vorm van het concurrentiebeding. Dat houdt ook in dat de regels rondom het concurrentiebeding van toepassing zijn.

Vereisten geldig relatiebeding

Een geldig relatiebeding moet voldoen aan een aantal regels:

  • Het relatiebeding moet worden overeengekomen met iemand die meerderjarig is.
  • Het relatiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Een relatiebeding mag enkel mag worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Een relatiebeding opnemen in je arbeidsovereenkomst is in sommige gevallen geen overbodige luxe. Dit kan echter een hele klus zijn! Als je Lex jouwĀ arbeidsovereenkomstĀ laat opstellen helpt hij je graag!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex