Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Retentierecht

Een retentierecht is het recht om een goed (bijvoorbeeld een auto) niet terug te geven aan de eigenaar, zolang jij als dienstverlener niet betaald hebt gekregen voor jouw dienst (zoals de reparatie van die auto).

 

Het retentierecht komt uit het vermogensrecht. Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een roerend goed dat hij in bezit heeft, niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie of inspanning niet is betaald. Bijvoorbeeld een garage die de auto niet hoeft af te geven als de reparatie niet wordt betaald

De schuldeiser kan zich op dat moment gedragen als eigenaar: hij mag de zaak (tijdelijk) achterhouden en zou iemand de zaak van hem afnemen, dan kan hij die terugeisen alsof hij eigenaar was.

De schuldeiser mag zijn retentierecht alleen gebruiken als dat in de wet wordt aangegeven. In andere situaties dan in de wet aangegeven, is het gebruiken van het retentierecht niet toegestaan en moet de zaak gewoon worden teruggegeven.

Wanneer heb je recht op retentie volgens de wet?

In de wet zijn een aantal verschillende mogelijkheden gegeven waarbij het recht op retentie ontstaat. 

Voldoet een schuldenaar niet aan een vordering, dan mag de schuldeiser de nakoming van zijn verbintenis opschorten. Komt die verbintenis neer op het teruggeven van een zaak, dan zorgt het retentierecht dat dat mogelijk is. Er moet wel voldoende samenhang tussen beide vorderingen bestaan.

Einde retentierecht

Het retentierecht duurt niet voor altijd. Wanneer de uit de wet voortvloeiende bevoegdheid er niet meer is omdat de bevoegdheid tot opschorting is weggevallen, omdat de schuldenaar zijn deel van de overeenkomst is nagekomen, dan vervalt ook het retentierecht.

Het retentierecht vervalt ook wanneer de zaak weer in de macht van de schuldenaar komt. Bijvoorbeeld wanneer de schuldeiser de schuldenaar toch besluit zijn zaak teruggeeft. Het retentierecht opnieuw inroepen kan dan niet meer.

Retentierecht gaat voor eigendomsvoorbehoud en is daarom geen reden voor het einde van een retentierecht.

De schuldeiser mag zich in sommige gevallen gedragen als eigenaar. Als eigenaar van een zaak is het natuurlijk van belang dat je weet welke rechten je hebt over je eigendom! Wil je meer weten over eigendom? Kijk dan eens bij Eigendom!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex