Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Surseance van betaling

Anders dan een faillissement, is de surseance van betaling bedoeld om je onderneming te kunnen blijven continueren. Wie toegelaten wordt tot deze regeling verkrijgt namelijk gedurende een bepaalde periode uitstel van betaling. In die periode mogen schuldeisers zich dan ook niet verhalen op het vermogen van de onderneming, waardoor je je financiële problemen rustig kunt oplossen.

 
Hoe werkt surseance van betaling?

Surseance van betaling kan worden aangevraagd wanneer een schuldenaar voorziet dat hij met het betalen van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan. 

De ondernemer vraagt surseance van betaling aan, waarna hij een bewindvoerder krijgt, hij tijdelijk zijn schulden niet hoeft te betalen en alle beslagleggingen moeten worden stopgezet. 

Voor de tijd van de surseance van betaling wordt er door de rechtbank een bewindvoerder aangesteld. Zij helpt de ondernemer de financiële situatie van de onderneming op orde te krijgen. Dit kan zij onder andere doen door Ook kan de ondernemer te helpen aan de schuldeisers een akkoord aan te bieden, waarin meestal wordt geregeld dat zij (een bepaald gedeelte) van hun vordering betaald zullen krijgen. Het is aan de schuldeisers of ze het akkoord accepteren: ze kunnen ook weigeren, maar ze krijgen dan wellicht nog minder wanneer de onderneming uiteindelijk failliet gaat.  

Over de voortgang van het proces brengt de bewindvoerder periodiek een verslag uit. De bewindvoerder moet daarnaast toestemming geven bij alle daden van beheer of beschikking die de schuldenaar wil doen. Doet de ondernemer dit niet en handelt hij zonder instemming van de bewindvoerder, dan zijn die handelingen nietig. Daarnaast kan dit leiden tot intrekking van de surseance, tot de zelfstandige bevoegdheid van de bewindvoerder om op te treden én eventueel zelfs tot een strafrechtelijke veroordeling.

De surseance wordt eerst tijdelijk verleend. Dit is een periode waarin de bewindvoerder de mogelijkheid krijgt om te onderzoeken of het mogelijk is om inderdaad orde op zaken te stellen. In een vergadering wordt vervolgens besloten of de surseance definitief wordt verleend, waarna de plannen ter uitvoering worden gebracht. Ziet de bewindvoerder in dat surseance geen doel treft, dan dient hij om beëindiging te verzoeken en vervolgens het faillissement van de onderneming aan te vragen. 

Wanneer Surseance van betaling en wanneer een faillissement?

Je vraagt een surseance van betaling aan als je aan ziet komen dat het betalen van openstaande schulden niet meer mogelijk gaat zijn, zodat je nog kan herstructureren, een krediet bij de bank regelen of regelingen treffen met schuldeisers, dit om er voor te zorgen dat het niet tot een faillissement uitloopt. Als dit allemaal geen uitkomst biedt, dan zit er nog maar een ding op, een faillissement aanvragen. 

faillissement en surseance van betaling zijn beide mogelijk bij natuurlijke personen en bij ondernemingen, echter is een surseance van betaling niet vaak een uitkomst voor natuurlijke personen, zij hebben meer baat bij de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Bij het aanvragen van surseance van betaling krijg je een bewindvoerder aangesteld. Wil je graag weten wat een bewindvoerder doet en wat je wel en niet mag doen?  Kijk dan ook eens bij Onder bewind / Curatele!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex