Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

UBO-Register

UBO is een afkorting van Ultimate Beneficial Owner, met andere woorden: de Uiteindelijke Belanghebbenden van een organisatie. Het UBO-register is een centraal register met informatie met de uiteindelijke belanghebbenden van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten.

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn mensen die uiteindelijk eigenaar zijn van een organisatie of de zeggenschap hebben. Sinds 27 maart 2022 is het verplicht dat organisaties hun UBO’s ingeschreven hebben in het UBO-register.

Wat zijn UBO’s?
Een UBO is zoals gezegd de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de zeggenschap heeft over een organisatie, een juridische entiteit. Hierbij kun je denken aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof.

Doel UBO-register
Het UBO-register moet bijdragen aan het voorkomen van financieel economische criminaliteit zoals witwassen, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering. Het register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Daar komt bij dat je door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd bent en hierdoor kunt beslissen met wie je zakendoet.

Inschrijven van UBO’s
Sinds 27 september 2020 kun je als organisatie je UBO’s inschrijven in het UBO-register, en vanaf 27 maart 2022 is dat zelfs verplicht als de organisatie UBO-plichtig is. Het is niet voor iedere rechtsvorm verplicht om UBO’s in te schrijven.

Zie onderstaand een opsomming van organisaties die verplicht zijn om UBO’s in te schrijven:

 • (niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s;
 • overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge  waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen; 
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden;
 • kerkgenootschappen.

De volgende organisaties zijn niet UBO-plichtig:

 • eenmanszaken;
 • Beursgenoteerde besloten vennootschappen (bv) en naamloze vennootschappen (nv);
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen (bv);
 • verenigingen van eigenaars (VvE);
 • rechtspersonen in oprichting;
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen.

Wil je meer weten over het UBO-register? Lex heeft hierover een blog geschreven: Het nieuwe UBO-register.

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex