Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Van rechtswege

Van rechtswege is een gevolg dat ontstaat door de wet, bijvoorbeeld als een arbeidscontract die afloopt, niet verlengd wordt, dan eindigt het arbeidscontract van rechtswege.

Ā 
Hoe werkt het?

Elk tijdelijk contract eindigt van rechtswege, denk hierbij aan een arbeidscontract van bepaalde tijd. Een contract eindigt van rechtswege als het voor bepaalde tijd is of wanneer de verplichtingen in het contract vervuld zijn.

Iets kan ook van rechtswege in werking treden, denk hierbij aan jouw testament. Als jij overlijdt dan treedt jouw testament van rechtswege in werking.

Ook kan een vergunning van rechtswege verleend worden, hiervan is sprake als een bestuursorgaan niet op tijd beslist op een aanvraag.Ā 

Ook is het zo dat ambtenaren geschorst kunnen worden van rechtswege, dit kan als een ambtenaar iets doet wat niet mag, soms kan het dan zo zijn dat volgens de wet de ambtenaar geschorst wordt.

Transitievergoeding bij einde contract

Ook werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben recht op een transitievergoeding. Om recht te hebben op een transitievergoeding maakt het dus niet uit of het contract van rechtswege wordt beƫindigd of dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt of ontbindt.

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd eindigt dus van rechtswege. Soms kan dit een groot voordeel zijn! Heb je interesse in een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd? Neem dan eens een kijkje bij ons product:Ā Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex